tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krátkodobé vízum pro členy vládních delegací

Informace k žádosti o krátkodobé vízum pro členy vládních delegací, držitelů služebních pasů. Držitelé vietnamských diplomatických pasů vízové povinnosti při cestě do České republiky nepodléhají.

Krátkodobé vízum opravňuje cizince k pobytu na území smluvních stran Schengenského prostoru po dobu ve víze vyznačenou, maximálně však na dobu 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů.

Členským státem příslušným pro posouzení žádosti o vízum a pro vydání rozhodnutí je
a) členský stát, jehož území představuje jediný cíl návštěvy; b) pokud návštěva zahrnuje více než jeden cíl, členský stát, jehož území tvoří hlavní cíl návštěvy, pokud jde o délku nebo účel pobytu, nebo c) pokud nelze určit hlavní cíl, členský stát, jehož vnější hranice zamýšlí žadatel překročit za účelem vstupu na území členských států.

Žádost o udělení krátkodobého víza žadatel předkládá osobně na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Hanoji.  Žadatel předkládá žádost nejdříve 6 měsíců před zamýšlenou cestou; o žádosti bude rozhodnuto do 15 kalendářních dnů; v případě potřeby dalšího posouzení bude rozhodnuto do 45 kalendářních dnů.

Náležitosti a podklady k žádosti:

  • - řádně vyplněný formulář s podpisem žadatele žádost o schengenské vízum (PDF, 173 KB)
  • - cestovní doklad - official passport (platný minimálně ještě 3 měsíce po skončení platnost víza; pas musí mít alespoň 2 volné strany a být vydán v předchozích 10 letech)
  • - kopie předchozích udělených schengenských víz či víza Velké Británie, USA, Kanady nebo Austrálie
  • - 1 barevná fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm fotografie (PDF, 462 KB)
  • - rezervace zpáteční letenky
  • - oficiální pozvání české instituce včetně seznamu členů delegace
  • - verbální nóta vietnamské vládní instituce včetně seznamu členů delegace
  • - seznamu členů delegace a itinerář cesty
  • - doklad o cestovním zdravotním pojištění po celou dobu pobytu; v pojistném smlouvě musí být výslovně uvedeno, že pojištění je platné pro celé území Schengenu, s minimálním pojistným krytím ve výši 30.000 EUR
  • - vízový poplatek je nutno uhradit při podání žádosti; poplatky jsou přijímány pouze v místní měně (VND); poplatek za přijetí žádosti odpovídá v přepočtu částce 60 EUR; od poplatku jsou osvobozeni držitelé služebních pasů cestující za služebním účelem

Předkládané podklady nesmí být starší 180 dnů (s výjimkou cestovního pasu) a musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. Originály dokladů, které si žadatel hodlá ponechat je třeba předložit jak v originále tak v kopii (včetně datové stránky cestovního pasu a dokladu o pojištění). Konzulární oddělení si v případě nutnosti vyžádá další doplňující podklady.

Seznam podpůrných dokladů - účel oficiální (PDF, 690 KB)