tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Osobní přítomnost zákonného zástupce u žadatelů o dlouhodobé vízum/pobyt mladších 15 let

Dle § 169d, odst. 1) zák. č. 326/1999 Sb, o pobytu cizinců, je žádost o udělení dlouhodobého víza a žádost o vydání povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu cizinec povinen podat osobně. Dle § 169d odst. 2) téhož zákona se povinnost osobního podání vztahuje i na zákonného zástupce, přičemž zákonným zástupcem se rozumí i osoba, která osobně pečuje o nezletilého žadatele na území státu, jehož je nezletilý žadatel občanem.

V případě, že zákonným zástupcem bude v souladu s § 169d odst. 2) pečující osoba, musí tato při podání prokázat, že o žadatele ve Vietnamu osobně pečuje, a dále předložit platný doklad totožnosti, plnou moc od zákonných zástupců nezletilého opravňující danou osobu k podání žádosti a originál českého či vietnamského rodného listu nezletilého.