tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Povolení k dlouhodobému pobytu

Žádost o dlouhodobý pobyt se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR, které se uděluje se jako jednorázové, v délce 60 dnů a dobou platnosti 6 měsíců.

Žádost o dlouhodobé pobyt se podobné jako žádost o dlouhodobé vízum podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce (a tudíž jej nelze pokrýt krátkodobým (schengenským) vízem). Žádost o dlouhodobý pobyt lze podat pouze pro následující účely pobytu: zaměstnání (zaměstnanecká karta nebo modrá karta), studia (ve studijním programu akreditovaném při MŠMT), výzkumu a společného soužití rodiny.

Více informací k podmínkám podání žádosti o dlouhodobý pobyt lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra ČR.

Žádost o dlouhodobý pobyt se podává na následujícím formuláři: Žádost o dlouhodobý pobyt (PDF, 815 KB).

Zastupitelský úřad České republiky v Hanoji v souvislosti s dlouhodobým pobytem pro účel zaměstnání upozorňuje, že v souladu s nařízením Vlády České republiky č. 220/2019 z 26. října 2019, které zavedlo kvóty pro ekonomickou migraci, od 1. září 2019 přijímá pouze žádosti v programech vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a klíčový a vědecký personál (200 žádostí ročně).

přílohy

Žádost o dlouhodobý pobyt 814 KB PDF (Acrobat dokument) 9.5.2016

Dlouhodobé vízum vs. dlouhodobý pobyt

Dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému pobytu se udělují za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. více ►

Účel sloučení rodiny

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodinypodává cizinec, který bude v ČR pobývat déle než 3 měsíce a zároveň splňuje níže uvedené podmínky. více ►

Účel studium

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je oprávněn podat žadatel, který hodlá pobývat na území ČR přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle §64 zákona č. 326/1999, s výjimkou vzdělávání v základní škole… více ►

Režim STUDENT

Vietnamští studenti, kteří byli přijati do akreditovaného programu vysoké školy v České republice, mohou být zařazení do Režimu STUDENT. více ►

Účel vědecký výzkum

K osobnímu podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu se žadatel/vědec objedná prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu consulate_hanoi@mzv.cz. více ►

Účel zaměstnání - programy ekonomické migrace

S účinností od 1. 9. 2019 přijala Česká republika nový koncept cílené ekonomické migrace v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce. Nařízením Vlády České republiky č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019 byly zavedeny kvóty na… více ►

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana ČR/EU

Žádost o přechodný pobyt podává rodinný příslušník občana ČR/EU na území České republiky, na kterémkoli pracovišti Ministerstva vnitra ČR, a to do 3 měsíců od vstupu na území ČR. Žádost se vyřizuje ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení. více ►

Zdravotní pojištění pro účel dlouhodobého pobytu

Následující informace je platná pro žadatele o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu. více ►

Přenos pobytového povolení do nového cestovního pasu

V případě, že jste držitelem platného dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu a končí Vám platnost cestovního dokladu, tento doklad jste ztratili či Vám byl ukraden, můžete si požádat o přenesení platného víza do nově… více ►