tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přenos pobytového povolení do nového cestovního pasu

V případě, že jste držitelem platného dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu a končí Vám platnost cestovního dokladu, tento doklad jste ztratili či Vám byl ukraden, můžete si požádat o přenesení platného víza do nově vydaného cestovního dokladu.

Žadatelé o přenos pobytového oprávnění do nového cestovního dokladu se musí předem registrovat prostřednictvím emailu consulate_hanoi@mzv.cz. Žádosti o přenos vízového štítku jsou přijímány každé pondělí od 14 do 15 hodin.  Osobní přítomnost žadatele je podmínkou podání žádosti.

Náležitosti a podklady k žádosti:

  • - řádně vyplněný formulář s podpisem žadatele (viz nevyplněný formulář),
  • - nově vydaný cestovní doklad a fotokopie datové stránky,
  • - fotokopie starého cestovního dokladu a fotokopie víza/pobytového povolení,
  • - 1 barevná fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm (na zadní stranu prosím napište jméno žadatele),
  • - žádost je osvobozena od vízového poplatku.
  •  
  • - V případě žádosti o přenesení pobytového oprávnění (D/VR víza) nezletilého žadatele do 15 let se podmínka osobní přítomnosti vztahuje též na zákonného zástupce. K prokázání příbuzenského vztahu musí zákonný zástupce při podání žádosti předložit originál vietnamského rodného listu opatřeného úředním překladem do českého jazyka, příp. originál českého rodného listu.
     

Ztráta/odcizení, poškození nebo zničení průkazu o povolení k pobytu

Dle zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. je cizinec povinen ohlásit ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení průkazu o povolení k pobytu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala. Nastala-li tato událost na území ČR, ohlásí ji na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, nastala-li v zahraničí, ohlásí ji zastupitelskému úřadu.

Pro potřebu hlášení ztráty/odcizení, poškození nebo zničení průkazu o povolení k pobytu u našeho velvyslanectví použijte Formulář hlášení (PDF, 426 KB).

přílohy

form_visa_D 526 KB PDF (Acrobat dokument) 9.7.2012