tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Slosovatelná registrace - výsledky

Dne 31. 5. 2022 byla uzavřena registrace žadatelů pro osobní podání žádostí o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu v měsících červenci, srpnu a září 2022.

Vzhledem k tomu, že počet registrací nenaplnil kapacitu nabízených termínů pro dané období, byly všem zaregistrovaným žadatelům přiděleny termíny pro osobní podání jejich žádostí.

Tabulka s přidělenými termíny k podání žádostí dle čísla kontrolního kupónu (XLSX, 22 KB)- aktualizace k 9. 6. 2022

Dostavte se prosím ve stanovený den dle čísla Vašeho kontrolního kupónu, viz tabulka výše, v 8:30 hod. na zastupitelský úřad České republiky v Hanoji. S sebou si přineste následující náležitosti:

  1. kontrolní kupón s jedinečným číslem Vaší registrace (potvrzení o úhradě správního poplatku),
  2. platný cestovní doklad,
  3. řádně vyplněný a podepsaný formulář o dlouhodobý/trvalý pobyt (PDF, 815 KB),
  4. všechny povinné náležitosti – viz přehled podpůrných dokumentů dle účelu na webové stránce velvyslanectví (sloučení rodiny, studium). Upozorňujeme na nejběžnější chyby podání.


Žadatel se musí dostavit k podání žádosti osobně (zastoupení zmocněncem není možné). Děti mladší 15 let musejí být doprovázeny svým zákonným zástupcem (rodičem/pečující osobou - zastoupení zmocněncem není možné).

Termín byl přidělen všem zaregistrovaným, kteří splnili podmínky registrace a v souladu s položkou 162 písm. d) sazebníku Zákona č. 634/2004 o správních poplatcích, uhradili poplatek za zpracování objednávky ke sjednání termínu osobního podání žádosti. Pokud se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, jeho registrace bez náhrady propadá.