tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Slosovatelná registrace - výsledky

Pro sjednání termínu osobního podání žádosti o dlouhodobý či trvalý pobyt na zastupitelském úřadu České republiky v Hanoji v období listopad a prosinec 2020 (kapacita 288 žadatelů) se ve dnech 27., 29. a 30. 10. 2020 uskutečnila registrace žadatelů.

Vzhledem k tomu, že počet registrací nenaplnil kapacitu nabízených termínů pro dané období, byly všem registrovaným žadatelům přiděleny termíny pro osobní podání jejich žádostí.
 

​​Tabulka s přidělenými termíny k podání žádostí dle čísla kontrolního kupónu (XLSX, 13 KB)

Dostavte se prosím ve stanovený den dle čísla Vašeho kontrolního kupónu, viz tabulka výše, v 8:30 hod. na zastupitelský úřad České republiky v Hanoji. S sebou si přineste následující náležitosti:

  1. kontrolní kupón s jedinečným číslem Vaší registrace (potvrzení o úhradě správního poplatku),
  2. platný cestovní doklad,
  3. řádně vyplněný a podepsaný formulář o dlouhodobý/trvalý pobyt (PDF, 815 KB),
  4. všechny povinné náležitosti – viz přehled podpůrných dokumentů dle účelu na webové stránce velvyslanectví (sloučení rodiny, studium). Upozorňujeme na nejběžnější chyby podání.


Žadatel se musí dostavit k podání žádosti osobně (zastoupení zmocněncem není možné). Děti mladší 15 let musejí být doprovázeny svým zákonným zástupcem (rodičem/pečující osobou).

Termín byl přidělen všem zaregistrovaným, kteří splnili podmínky registrace a v souladu s položkou 162 písm. d) sazebníku Zákona č. 634/2004 o správních poplatcích, uhradili poplatek za zpracování objednávky ke sjednání termínu osobního podání žádosti. Pokud se žadatel ve stanoveném termínu nedostaví, jeho registrace bez náhrady propadá.


Pro vyhlášení nového termínu registrace sledujte naše webové stránky.