tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR

(Archivní článek, platnost skončena 01.07.2020 / 05:45.)

V souvislosti se zánikem mandátu senátora p. Jaroslava Kubery ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice, stanovil prezident České republiky nový termín doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32.  Volby se uskuteční v pátek 5. června a sobotu 6. června 2020. Případné druhé kolo se bude konat o týden později, tj. ve dnech 12. a 13. června 2020.

 

Druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích. Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí hlasování probíhat nebude.

Zastupitelské úřady České republiky plní v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu České republiky úkoly, které vyplývají z volebního zákona či. 247/1995 Sb. Jednotlivé úkoly se týkají následujících oblastí:

  1. zajištění informování voličů, žijících ve zvláštním volebním okrsku ZÚ;
  2. vedení zvláštních seznamů voličů (přijímání a zpracování žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů či o jeho vyškrtnutí, uzavření zvláštního seznamu voličů a jeho předání zastupitelským úřadem Ministerstvu zahraničních věcí, aj.);
  3. vydávání voličských průkazů voličům, zapsaným ve zvláštním seznamu voličů.

Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu P ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoliv volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny, tj. spadajícím do volebního obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů; o osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před případným druhým kolem voleb do Senátu P ČR. 

Informace pro veřejnost o doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na webové  stránce Ministerstva vnitra ČR.