tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zastavení příjmu žádostí o víza a pobyty na velvyslanectvích ČR

V souvislosti s pandemií COVID-19 vyhlásila Vláda České republiky stav nouze, a to s platností od 12. 3. 2020 na období 30 dní (čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR). V návaznosti na vyhlášení stavu nouze bylo Vládou ČR přijato usnesení č. 198 ze dne 12. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, v rámci kterého se s účinností od 14. 3. 2020 na všech zastupitelských úřadech České republiky, včetně vízových center, pozastavuje příjem žádostí o vízum.
 

Od 14. 3. 2020 budou účinná konkrétně následující opatření:

  • - zakazuje se vstup na území pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky,
  • - zastavuje se příjem žádostí o schengenská víza, dlouhodobá víza, povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu,
  • - zastavuje se řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých nebylo dosud rozhodnuto
  • - zastavuje se příjem žádostí o nové posouzení důvodů neudělení víza,
  • - přerušují se všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podaných na zastupitelských úřadech.
     

Výše uvedené nemusí platit pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky.

Cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu.