tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přehled smluvních dokumentů ČSSR, ČSR, ČSFR a ČR s Vietnamem

Bilaterální smlouvy s Vietnamem

1. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Hanoj, 30.12.1964

č. 118/1967 Sb.

2. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o poskytnutí úvěru na dodávku zařízení tepelné elektrárny do Vietnamské demokratické republiky

Praha, 06.11.1970

3. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o výměně zboží a platech a o poskytnutí úvěru na vyrovnání aktivního salda mezi čs. vývozem a dovozem na období let 1976-1980

Praha, 13.07.1976

4. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky

Hanoj, 21.03.1977

č. 42/1977 Sb.

5. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru Vietnamské socialistické republice /na dodávku mouky/

Praha, 03.04.1978

6. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru určeného na dodávky zařízení a montáže zaškolovacích středisek pro řidiče

Praha, 31.10.1978

7. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru určeného na dodávky zařízení a materiálu na rekonstrukci železnice Hočiminovo město - Vinh

Praha, 31.10.1978

8. Dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o výměně zboží, platech a o poskytnutí úvěru na vyrovnání aktivního salda mezi československým exportem a importem na období let 1976 - 1980

Praha, 28.09.1979

9. Druhá dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky týkající se poskytnutí úvěru na dodávky zařízení pro tepelnou elektrárnu ve Vietnamské demokratické republice

Praha, 28.09.1979

10. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na uspokojení potřeb Vietnamské socialistické republiky

Praha, 28.09.1979

11. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou

Hanoj, 14.02.1980

č. 15/1981 Sb.

12. Dohoda o úpravě závazků vyplývajících ze vzájemné spolupráce v letech 1976 - 80 /Československá socialistická republika - Vietnamská socialistická republika/

Hanoj, 13.12.1980

13. Výměnný dopis o poskytnutí úvěru Československou socialistickou republikou Vietnamské socialistické republice určeného na nákup obilí

Hanoj, 13.12.1980

14. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území Vietnamské socialistické republiky

Praha, 15.09.1981

15. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při rozvoji vědy a techniky do roku 1990

Praha, 06.10.1981

16. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na pokrytí salda obchodní bilance v letech 1981 - 1985

Praha, 11.02.1982

č. 24/1982 Sb.

17. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

Praha, 12.10.1982

č. 98/1984 Sb.

18. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při pěstování kávovníku

Hanoj, 22.03.1984

19. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při realizaci investičních akcí ve Vietnamské socialistické republice

Praha, 04.07.1984

20. Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na krytí salda obchodní bilance v letech 1981 - 1985

Praha, 14.02.1986

21. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na částečné pokrytí československého aktivního salda platební bilance v letech 1986 - 1990

Praha, 14.02.1986

22. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při pěstování kaučukovníku

Ho Či Minovo Město, 16.03.1986

23. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při projekci a výstavbě vodní elektrárny Vinh Son

Hanoj, 10.05.1987

24. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti na modernizaci závodů lehkého průmyslu ve Vietnamské socialistické republice

Hanoj, 10.05.1987

25. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při modernizaci elektronických závodů ve Vietnamské socialistické republice

Hanoj, 10.05.1987

26. Třetí dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o poskytnutí úvěru na dodávku zařízení tepelné elektrárny do Vietnamské demokratické republiky z 6. listopadu 1970

Hanoj, 10.05.1987

27. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při modernizaci strojírenských závodů ve Vietnamské socialistické republice

Hanoj , 10.05.1987

28. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek a Protokol

Hanoj , 02.06.1987

č. 29/1988 Sb.

29. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území VSR v letech 1988-1990

Praha, 22.01.1988

30. Dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti na modernizaci závodů lehkého průmyslu ve Vietnamské socialistické republice

Hanoj, 08.04.1989

31. Čtvrtá dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o poskytnutí úvěru na dodávku zařízení tepelné elektrárny do Vietnamské demokratické republiky z 6. listopadu 1970

Hanoj, 08.04.1989

32. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při modernizaci lokomotivního depa ve Vietnamské socialistické republice

Hanoj, 08.04.1989

33. Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky

Hanoj, 25.04.1991

34. Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vypořádání pohledávek a závazků v platebních vztazích mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Vietnamskou socialistickou republikou

Hanoj, 20.02.1992

35. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v České republice

Praha, 26.01.1994

č. 264/1995 Sb.

36. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vzájemném zaměstnávání českých a vietnamských občanů

Hanoj, 04.06.1994

č. 239/1994 Sb.

37. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky

o mezinárodních smlouvách uzavřených mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Vietnamskou socialistickou republikou k 31. prosinci 1992/

Praha, 12.12.1996

č. 15/2001 Sb. m. s.

38. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách

Praha, 23.05.1997

č. 72/2001 Sb. m. s.

39. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Praha, 23.05.1997

č. 108/1998 Sb.

40. Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce, válečných invalidů a sociálních věcí Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení

Hanoj, 01.10.1997

41. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

Hanoj, 25.11.1997

č. 212/1998 Sb.

42. Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a pro držitele diplomatických pasů Vietnamské socialistické republiky sjednaná výměnou nót

Hanoj, 15.12.1999

č. 28/2000 Sb. m. s.

43. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o hospodářské spolupráci

Praha, 13.09.2005

č. 66/2006 Sb. m. s.