tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Hanoj
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České vysoké školy v Hočiminově Městě

České vysoké školy se představily ve dnech 21. - 24. 9. v Hočiminově Městě u příležitosti 20. výročí založení univerzity Ton Duc Thang. Přítomni byli zástupci Vysoké školy báňské – Technické univerzity, Univerzity Palackého, Vysoké školy ekonomické, Univerzity Tomáše Bati, Masarykovy univerzity a Ostravské univerzity. Kromě „Czech Education Fair“ proběhla i mezinárodní konference o financích a ekonomice. Uskutečnila se jednání o spolupráci mezi lékařskou fakultou Ostravské univerzity a univerzitou medicíny Pham Ngoc Thach. České univerzity sdílejí pozitivní zkušenosti s vietnamskými studenty a spolupráci s místními univerzitami budou dále prohlubovat.

Univerzita Ton Duc Thang (TDTU) uspořádala ve dnech 21. - 24. 9. v Hočiminově Městě několik akcí, které se konaly u příležitosti 20. výročí jejího založení. TDTU je státní vysokou školou založenou v r. 1997, kde studenti platí školné. V současnosti patří mezi přední vietnamské univerzity. O renomé TDTU svědčí skutečnost, že slavnostnímu zahájení 20. výročí jejího vzniku byla přítomna rovněž vietnamská viceprezidentka Dang Thi Ngoc Thinh. Velvyslanectví ČR v Hanoji se celého programu účastnilo.

Velvyslanec V. Grepl se zúčastnil rovněž kulatého stolu s rektory a byl hlavním hostem zahájení akademického roku 2017/2018 pro vietnamské studenty Mgr. a PhD. studia, přijaté na české školy. Během celého programu připomínal velvyslanec důležitost spolupráce v oblasti školství pro bilaterální vztahy mezi ČR a Vietnamem, jako jednoho ze základních pilířů vzájemné relace.

Jednou z hlavních částí slavnostního programu 20. výročí TDTU byla prezentace českých veřejných vysokých škol a možnosti studia v ČR v rámci „Czech Education Fair“. V Hočiminově Městě byli proto přítomni rektoři, prorektoři či děkani těchto českých institucí: Vysoké školy báňské – Technické univerzity, Univerzity Palackého, Vysoké školy ekonomické, Univerzity Tomáše Bati, Masarykovy univerzity a Ostravské univerzity.

České vysoké školy mají s TDTU uzavřeno již několik memorand a partnerství, probíhá rovněž udělování stipendií českými vysokými školami vietnamských studentům TDTU. Zvláště úspěšná je zatím spolupráce TDTU s Univerzitou Tomáše Bati, TDTU v Hočiminově Městě provozuje „Centrum Tomáše Bati“ umístněné přímo na univerzitě. Zástupci VŠE a Univerzity Tomáše Bati se rovněž účastnili doprovodné konference „International Conference on Finance and Economics“, kterou slavnostně otevřeli. 

Kromě programu na TDTU se zástupci lékařské fakulty Ostravské univerzity zúčastnili jednání o spolupráci s University of Medicine Pham Ngoc Thach (PNT).

slavnostní zahájení

slavnostní zahájení

České vysoké školy v Hočiminově Městě, představení zájemcům

České vysoké školy v Hočiminově Městě, představení zájemcům

rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, prof. Petr Sáha v Hočiminově Městě

rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, prof. Petr Sáha v Hočiminově Městě

České vysoké školy v Hočiminově Městě

České vysoké školy v Hočiminově Městě

 

zástupce velvyslance L. Musil na návštěvě stánku Masarykovy univerzity

zástupce velvyslance L. Musil na návštěvě stánku Masarykovy univerzity

 

slavnostní zahájení za účasti velvyslance V. Grepla, Hočiminovo Město

slavnostní zahájení za účasti velvyslance V. Grepla, Hočiminovo Město

Kulatý stůl rektorů za účasti velvyslance V. Grepla

Kulatý stůl rektorů za účasti velvyslance V. Grepla

 

slavnostní zahájení akademického roku velvyslancem ČR ve Vietnamu, V. Greplem

slavnostní zahájení akademického roku velvyslancem ČR ve Vietnamu, V. Greplem