tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: VUST
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR podpořila vybudování systému pro monitoring kvality ovzduší v Hanoji

V rámci tzv. malého lokálního projektu rozvojové spolupráce české velvyslanectví ve Vietnamu podpořilo vybudování systému pro monitoring kvality ovzduší v Hanoji. Hlavním příjemcem pomoci a realizátorem projektu byla Hanojská univerzita vědy a technologie, která ve spolupráci s vybranými středními školami v Hanoji vyrobila několik desítek mobilních monitorovacích zařízení a rozmístila je v okolí středních škol a v místě bydliště středoškolských studentů. Výsledky měření jsou zveřejňovány v reálném čase na internetových stránkách airsense.vn.

Vysoká míra znečištění životního prostředí a nedostatečné povědomí obyvatel o potřebě ochrany životního prostředí patří mezi hlavní rozvojové problémy Vietnamu. Rychlý a často nekontrolovatelný růst průmyslové výroby a dopravy ve vietnamských městských aglomeracích vede k narůstajícím environmentálním problémům, které musí vietnamská vláda naléhavě řešit. Jedním z velmi závažných problémů je prudce se zhoršující kvalita ovzduší v centru hlavního města a malé povědomí obyvatel o skutečné úrovni znečištění a následných zdravotních rizicích. Projekt by měl proto především zlepšit přístup obyvatel nejpostiženějších oblastí Hanoje k aktuálním informacím o míře znečištění ovzduší v místě jejich bydliště a zvýšit obecné povědomí o potřebě řešit zhoršující se kvalitu ovzduší v hlavním městě.

Prezentace projektu na technologické výstavě Techmart v Hanoji

Prezentace projektu na technologické výstavě Techmart v Hanoji

Prezentace výsledků projektu v hanojské střední škole Ta Quang Buu

Prezentace výsledků projektu v hanojské střední škole Ta Quang Buu