tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o konální Letních škol slovanských studií v roce 2015

Podobně jako v minulých letech, tak i v roce 2015 budou organizovány kurzy českého jazyka v rámci Letní školy slovanských studií. Kurz proběhne v létě 2015. Pro Vietnam je vyčleněno 5 stipendií (Praha, Brno a Olomouc). Přihlášky jsou přiloženy. Česká strana bude vybraným účastníkům hradit zápisné, ubytování, výuku a exkurze organizované pořadatelskou školou.

Letní školy slovanských studií (dále jen „LŠSS“) jsou studijní kurzy pořádané několika veřejnými vysokými školami působícími v České republice. Kurzy se konají každoročně v průběhu letních měsíců (červenec, srpen, září), přičemž délka jejich trvání se pohybuje od 2 do 4 týdnů v závislosti na náplni programu zvoleného jednotlivými pořadatelskými LŠSS. Jimi jsou Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Palackého v Olomouci a Ústav jazykové a odborné přípravy v Poděbradech (vzdělávací středisko při Univerzitě Karlově v Praze).

Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Svým širokým záběrem jsou však otevřeny všem zájemcům o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. V rámci svých vzdělávacích bloků nabízejí jednotlivé LŠSS kurzy českého jazyka rozličných úrovní, výběrové semináře zaměřené na studium české literatury, kultury a dějin, volnočasové aktivity zahrnující divadelní, hudební a taneční představení, exkurze, poznávací výlety apod.

Letních škol slovanských studií se lze účastnit v roli samoplátce, který si hradí veškeré náklady spojené se svou účastí na kurzech sám, nebo v roli stipendisty, jemuž jsou kurzovné, ubytování, stravování a bezplatný vstup na kulturní aktivity pořádané v rámci LŠSS hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Počet stipendijních míst na LŠSS pro jednotlivé země je stanoven na základě mezinárodních smluv uzavřených v gesci MŠMT s partnerskými zeměmi.

 Stipendia se poskytují pouze kandidátům, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí.

Formuláře přihlášek pro samoplátce kurzů LŠSS naleznete pod následujícími odkazy:

Univerzita Karlova v Praze

Masarykova univerzita v Brně

Univerzita Palackého v Olomouci

 

Případné zájemce o Letní školu slovanských studií prosíme, aby přihlášky zaslali na adresu úřadu (mohou i elektronicky na e-mail hanoi@embassy.mzv.cz) nejpozději do 15.3.2015 tak, abychom je ve stanoveném termínu  doručili Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

přílohy

Přihláška - Praha 35 KB PDF (Acrobat dokument) 5.1.2015

Přihláška - Olomouc 1 MB PDF (Acrobat dokument) 5.1.2015

Přihláška - Brno 185 KB PDF (Acrobat dokument) 5.1.2015

Praha_application_form 53 KB DOC (Word dokument) 19.3.2010

Brno_application_form 0 KB DOC (Word dokument) 19.3.2010

Olomouc_application_form 202 KB DOC (Word dokument) 19.3.2010