tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Investiční příležitosti v šesti provinciích na severu Středního Vietnamu

Ve dnech 28.-30. května t.r. se uskutečnilo v městě Vinh v provincii Nghe An setkání zástupců diplomatického sboru s představiteli šesti provincií na severu Středního Vietnamu. Během programu jednotlivé provincie představily příležitosti k rozšíření hospodářské spolupráce se zahraničím a byly diskutovány různé aspekty hospodářského rozvoje regionu. Za ZÚ Hanoj se akce zúčastnil velvyslanec Martin Klepetko a ekonomický rada Milan Vágner.
 

Setkání vedoucích představitelů šesti provincií na severu Středního Vietnamu se zástupci 17 velvyslanectví a 37 mezinárodních organizací připravil odbor ekonomických záležitostí z Ministerstva zahraničních věcí Vietnamu. Úvodní projev přednesl náměstek ministra zahraničních věcí Ho Xuan Son, následovalo vystoupení předsedy Lidového výboru hostitelské provincie Nghe An p. Nguyen Xuan Duong a za diplomatický sbor vystoupil jeho dean, velvyslanec Maroka.

Během úvodního bloku proběhlo představení ekonomických příležitostí v regionu provincií na severu Středního Vietnamu:  Nghe An, Thanh Hoa, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue. Všechny provincie se rozkládají na rozloze 51 300 km2 a mají dohromady 11 mil. obyvatel. Na východě je jejich přirozenou hranicí Jihočínské moře a na západě hraničí s Laosem v délce téměř 1300 km. Z hlediska ekonomického využití patří mezi nejdůležitější minerální zdroje jako je vápenec (37,5 mld. tun ve všech provinciích), železná ruda (552 mil. tun zejména v Ha Tinh), sklářské písky (573 mil. tun v provinciích Quang Binh, Quang Tri a Thua Thien Hue) a keramický jíl (3 mld. tun ve všech provinciích). Provincie mají současně vhodné podmínky pro pěstování zemědělských plodin jako je rýže, cukrová třtina nebo zelenina, 700 km pobřeží skýtá příležitosti k rybolovu. Z hlediska turistického ruchu jsou zajímavé některé kulturní památky a zejména přírodní krásy, např. krasový národní Park Phong Nha – Ke Bang s největší jeskyní na světě. Potenciál ekonomického rozvoje je možno vidět jak ve využívání přírodním bohatství, tak v pracovní síle, která je dostupná v produktivním věku v počtu 6 mil. pracovníků. Provincie mají k dispozici řadu průmyslových zón na pobřeží a 3 příhraniční u laoských hranic, které mají zajistit ekonomický koridor mezi Vietnamem, Laosem , Thajskem a Myanmarem. Průmyslové zóny mají podporu státu při budování infrastruktury a současně nabízí řadu investičních pobídek.

V bloku věnovaném zemědělství zazněl zajímavý příspěvek nizozemské velvyslankyně o efektivitě NL zemědělství a agroprůmyslu založeném na podpoře malých soukromých farem. Naopak příspěvek zástupce VZÚ Izraele akcentoval velkochovy dojnic, které od roku 2009 buduje izraelská firma Afimilk ve spolupráci s vietnamským partnerem TM Milk v provincii Nghe An. V současné době stojí 4 velkofarmy s kapacitou 37 tis. dojnic a celková investice dosáhla 1,2 mld. USD; výhledově se mají postavit velkofarmy pro celkový počet 200 tis. dojnic. Dosavadní investice byla realizována s podporou státu. Pozn.: u základů záměru stála česká firma, která na objednávku izraelského partnera vyprojektovala první velkofarmu pro Nghe An.

V rámci posledního bloku zaměřeného na kulturní hodnoty a udržitelný turistický ruch vystoupil jako panelista velvyslanec M.Klepetko, který upozornil na výzvu, které začíná Vietnam čelit v souvislosti s chaotickým budováním průmyslových parků i v (z hlediska přírodních krás) zajímavých oblastech, které se v budoucnu mají současně stát turistickými středisky. I další panelisté upozornili na nedostatečnou a nekvalitní infrastrukturu v turistice nebo předražené vnitrostátní letenky.

Zástupci ZÚ Hanoj využili přítomnost vedoucích představitelů šesti provincií k bilaterálním jednáním o konkrétních možnostech spolupráce. S předsedou Lidového výboru provincie Nghe An p. Nguyen Xuan Duong a s místopředsedou Lidového výboru provincie Thanh Hoa p. Nguyen Nhoc Hoi byla projednána možnost rozšíření spolupráce v oblasti zemědělství a souvisejících technologiích vč. environmentálních a potravinářských zařízení. Na to navázaly rozhovory ekonomického rady s místopředsedkyní představenstva největšího cukrovaru v provincii Thanh Hoa, Lam Son Sugar JSC, paní Le Thi Tien k potenciálním dodávkám českých technologií a zařízení pro cukrovary a další progresivní technologie využitelné v zemědělství. VZÚ dále vedl jednání s předsedou Lidového výboru provincie Quang Binh p. Nguyen Huu Hoai, který doprovázel vietnamského prezidenta na cestě do ČR i při návštěvě závodu Moser v Karlových Varech. Provincie má velký zájem o sklářské technologie a výrobu skla s využitím surovin, které jsou v provincii v hojné míře.

Aktivita MZV VN přispěla ke zvýšení povědomí o ekonomických příležitostech v provinciích na severu Středního Vietnamu, které sice mají již rozvinuté průmyslové zóny s významnými zahraničními investory a jejich produkce jde z větší části na export, ale celková dislokace přímých zahraničních investic v tomto regionu zaostává za průmyslově vyspělejším jihem nebo oblastí okolo Hanoje. Akce byla vhodnou příležitostí k výměně názorů na ekonomický růst mezi zahraničními účastníky a představiteli provincií a v diskusi zazněly i příklady z jiných zemí a upozornění na rizika ekonomického rozvoje a nutnost provázanosti rozvojových záměrů s atributy jako je rozvoj lidských zdrojů, ochrana životního prostředí nebo zachování kulturního a přírodního dědictví.

Vinh seminář k investicím

Vinh seminář k investicím