tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jednání s prezidentem Vietnamské akademie věd a technologií

Dne 30. března t.r. se uskutečnilo jednání velvyslance M. Klepetka s prezidentem Vietnamské akademie věd a technologií prof. Chau Van Minh. Setkání proběhlo při příležitosti návštěvy prof. Michala Marka, člena Akademie věd ČR a ředitele centra excelence  CzechGlobe ve Vietnamu.
 

V úvodu prezident akademie zmínil spolupráci s AV ČR, se kterou jeho instituce podepsala memorandum o spolupráce v roce 2002 a v tomto roce by mělo dojít k rozhovorům o nových společných tématech a k dalšímu prodloužení platnosti memoranda. V další části setkání ředitel Institute of Tropical Biology/ITB prof. Hoang Nghia Son představil svůj ústav a zmínil spolupráci s CzechGlobe v oblasti klimatických změn, která se realizuje od roku 2012. Na jeho vystoupení navázal s prezentací prof. Marek, který kromě hlavních aktivit jeho centra zdůraznil spolupráci s ITB, která dosud zahrnovala jednak návštěvy specialistů ve Vietnamu a v ČR a spolupráci v oblasti ekosystému vč. studií toku kysličníků uhlíku, tak i studium doktorandského oboru jednoho pracovníka ITS v ČR. Prof. Marek zdůraznil, že česká strana má znalosti a zkušenosti z oblasti klimatických změn, které by jeho centrum rádo aplikovalo i ve Vietnamu. Záměrem je vytvořit vědeckou stanici v národním parku Bidoup-Nui Ba ve středním Vietnamu, kde by probíhala měření toku skleníkových plynů a energetické výměny v přírodě. Potenciálním pracovníkem stanice může být právě absolvent doktorandského studia v ČR, který se seznámil s českými standardy a postupy v uvedené problematice. Zřízení stanice a její provozování může CzechGlobe financovat z fondů EU, kterými disponuje na základě vítězných projektů již od roku 1992.    

Velvyslanec M. Klepetko doporučil téma spolupráce mezi akademiemi věd obou zemí posoudit i na politické úrovni; vhodnou příležitostí pro to bude cesta vietnamského prezident do ČR, která se uskuteční v polovině května t.r. V této souvislosti se obě strany shodly, že by byla žádoucí účast prezidenta vietnamské akademie věd v delegaci doprovázející prezidenta do ČR, ovšem tuto záležitost musí iniciovat vietnamská strana. Další příležitostí k jednání o spolupráci či k podpisu smlouvy na další období bude návštěva předsedy PS Parlamentu ČR ve Vietnamu v září t.r.

Centrum excelence CzechGlobe má zkušenosti z mezinárodního zapojení do projektů hodnocení klimatických změn. Zahájená spolupráce s vietnamským partnerským institutem ITB v oblasti ekosystémů již běží několik roků a česká strana navrhuje její povýšení na úroveň vytvoření vědecké stanice ve středním Vietnamu. České centrum je schopné finančně projekt zajistit a vietnamská strana by se podílela na provozu a zajišťování denních monitorovacích prací. Tato forma spolupráce v širším kontextu souvisí a navazuje na realizované kontakty a aktivity v rámci MoU, které mají uzavřeny akademie věd Vietnamu a ČR. V tomto roce má dojít k prodloužení platnosti tohoto dokumentu a projednání nových společných témat spolupráce. Vhodnou příležitostí k posouzení této spolupráce na politické úrovni bude návštěva vietnamského prezidenta v ČR v květnu t.r. nebo návštěva předsedy PS Parlamentu ČR ve Vietnamu v září t.r.

VAST

VAST