tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Hanoji
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace velvyslance České republiky a Evropské unie na Diplomatické akademii MZV VSR

Dne 17. května 2017 navštívil velvyslanec Vítězslav Grepl Diplomatickou akademii Ministerstva zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky, kde prezentoval vedoucím pracovníkům MZV téma „Česká republika v Evropské unii“. Prezentace se uskutečnila společně s vystoupením velvyslance EU Bruna Angeleta, jenž vystoupil s tématem historie, přítomnosti a budoucnosti Evropské unie, jejích ideových východisek, institucí a dalšího směřování.

Velvyslanec Vítězslav Grepl ve své prezentaci se seznámil přítomné posluchače se základními daty historického, politického a ekonomického vývoje České republiky. Připomněl formování českého státu na konci 9. století a uvedl nejdůležitější etapy jeho historického vývoje od středověku až po novověk.  Zdůraznil obnovení české státnosti ve 20. století v historickém kontextu své doby a okolnosti budování nového moderního státu. Připomněl hodnoty, na nichž je obnovená česká státnost postavena, a hledání nových cest k zajištění spolehlivého modelu rozvoje země, který by přinesl ekonomickou prosperitu při zachování sociální soudržnosti a zajistil zemi i dlouhodobou vnější bezpečnost.

Velvyslanec V.Grepl uvedl, jaké jsou společné evropské hodnoty a jaký význam má začlenění do EU pro prosazování českých zájmů, a vysvětlil, jaký význam má pevné postavení země bezpečně ukotvené ve sféře zájmů EU, které Česká republika spoluvytváří a sdílí s ostatními. Velvyslanec rovněž ozřejmil, jaký je rozdíl mezi postavením země uvnitř tohoto společenství a mimo něj.

Velvyslanec dále uvedl, že členství v EU rozhodně neohrozilo identitu země a jejích obyvatel a poukázal na to, že je to v novodobých dějinách České republiky poprvé, kdy má země takovou perspektivu bezpečného a ekonomicky úspěšného rozvoje. Velvyslanec poté uvedl nejdůležitější makro-ekonomická data aktuálního vývoje ČR, která porovnal s vybranými členskými zeměmi EU. Velvyslanec rovněž informoval posluchače o postavení ČR mezi ostatními vyspělými státy z pohledu konkurenceschopnosti, úvěrové spolehlivosti, atraktivnosti země pro příliv zahraničních investic a vlivu na zaměstnanost, kterou tyto investice přinášejí. V.Grepl uvedl hlavní obchodní partnery v Evropě i ve světě a připomněl nejdůležitější obory rozvíjející se v ČR.

S využitím map vydávaných Eurostatem pak velvyslanec Grepl seznámil posluchače s celkovým vývojem v Evropě za dobu členství ČR v EU z pohledu zaměstnanosti, růstu HDP, reálných příjmů obyvatel, průměrného věku a růstu populace a poukázal na příznivý vliv, který v mnoha těchto oblastech členství v EU České republice prokazatelně přineslo.  Na závěr ještě velvyslanec Grepl zrekapituloval ve svých závěrech, co členství v EU pro ČR znamená, jaké garance a perspektivy s sebou přináší a jakou kvalitu pro další úspěšný rozvoj České republiky koncept EU představuje.

Po prezentaci následovala série otázek a odpovědí. Posluchači se ptali zejména na aktuální vývoj v EU a v ČR, výhledy jejího dalšího vývoje zejména po letošních volbách v řadě důležitých zemí, ptali se na brexit a jeho dopady, na problematiku migrace, na vícerychlostní Evropu, otázky bezpečnosti a další.

Prezentace obou velvyslanců se setkala se živým zájmem a bezesporu rozšířila znalosti i celkové povědomí posluchačů Diplomatické akademie MZV Vietnamu a jeho vedoucích pracovníků o Evropské unii, její historii, institucích a dalším směřování, stejně jako o České republice jako členské zemi, jejích zájmech a perspektivách dalšího rozvoje.

Velvyslanec Grepl prezentuje na Diplomatické akademii MZV VSR

Velvyslanec Grepl prezentuje na Diplomatické akademii MZV VSR

Velvyslanec ČR Vítězslav Grepl a velvyslanec EU Bruno Angelet při prezentaci na Diplomatické akademii MZV VSR

Velvyslanec ČR Vítězslav Grepl a velvyslanec EU Bruno Angelet při prezentaci na Diplomatické akademii MZV VSR