tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva prezidenta ČR Václava Klause s chotí ve Vietnamské socialistické republice

Ve dnech 29. 9. - 3. 10. 2006 se uskutečnila oficiální návštěva prezidenta ČR V. Klause ve Vietnamu. Prezident se setkal se čtyřmi nejvyššími představiteli VSR, zúčastnil se slavnostního zahájení dvou podnikatelských fór, přednesl projev před studenty Ekonomické university v Ho Či Minově Městě a setkal se se členy společností česko-vietnamského přátelství.

Součástí delegace a doprovodu byl 1. náměstek MZV ČR p. T. Pojar, náměstek MPO ČR p. M. Tlapa, pracovníci KPR a dále novináři a mise podnikatelů , vedená viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. J. Hanákem

Prezident ve VSR

V pátek dne 29. 9. 2006 se po příletu prezident V. Klaus setkal se svým vietnamským protějškem p. Nguyen Minh Triet, v odpoledních hodinách pak s předsedou Národního shromáždění VSR p. Nguyen Phu Trong, generálním tajemníkem KS VSR p. Nong Duc Manh a s premiérem VSR p. Nguyen Tan Dung. Jednání proběhla úspěšně a v přátelské atmosféře a je třeba zdůraznit, že sám fakt, že se s prezidentem ČR setkali všichni čtyři nejvyšší ústavní činitelé, je třeba považovat za velmi pozitivní signál a za důkaz významu, jaký klade VSR rozvoji česko-vietnamských vztahů.

V obou městech proběhla podnikatelská fóra (v Hanoji 29.9. a v Ho Či Minově Městě 2.10.), organizovaná ve spolupráci SP ČR a Vietnamské obchodní a průmyslové komory (VCCI) s přispěním OEÚ ZÚ Hanoj. Důležitou částí programu prezidenta v ČR byla účast na slavnostním zahájení těchto dvou podnikatelských fór.

Vietnamsko-českého podnikatelského fóra v Hanoji, jež zahájil předseda VCCI Vu Tien Loc, se zúčastnilo kromě členů české podnikatelské mise kolem 150 zástupců vietnamských firem. Na fóru vystoupil s úvodním slovem prezident V. Klaus, který potvrdil trend dalšího rozvoje obchodní a investiční spolupráce mezi ČR a Vietnamem. Po svém vystoupení se prezident s chotí sešel s vietnamskými absolventy českých a slovenských škol a odborných učilišť.

Současný stav a perspektivy obchodní a ekonomické spolupráce obou zemí zrekapituloval náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR M. Tlapa, jenž ujistil vietnamské partnery o jejím dalším rozvoji na základě tradičních přátelských vztahů. Náměstek ministra obchodu VSR Le Danh Vinh shrnul stav současných dvoustranných ekonomických a obchodních vztahů; podle statistik Ministerstva obchodu VSR činil roční růst vzájemné obchodní výměny v letech 2001-2005 kolem 10 %. V roce 2005 dosáhl vzájemný obchod výše 64,4 mil. EUR, což je o 13,2 % více než v r. 2004. V prvním pololetí r. 2006 činila výše obchodní výměny 40,7 mil. EUR (podle českých statistik je to 57,9 mil. EUR). Po úvodních projevech následovala dvoustranná jednání mezi českými a vietnamskými podnikateli.

V další části návštěvy delegace se v Ho Či Minově Městě konalo podnikatelské fórum za účasti více než 100 místních podnikatelů. Fóra se opět zúčastnil i prezident V. Klaus a během svého vystoupení oznámil rozhodnutí české vlády věnovat humanitární pomoc ve výši 100 000 USD na pomoc oblastem středního Vietnamu, postiženým tajfunem Xangsane. Informoval rovněž o záměru ČR zřídit v Ho Či Minově Městě kancelář agentury CzechTrade pro podporu obchodu.

Luong Van Ly, zástupce ředitele odboru plánování a investic Ho Či Minova Města informoval přítomné o ekonomickém potenciálu a možnostech spolupráce s Ho Či Minovým Městem a přilehlým územím, jehož ekonomický růst zhruba 12 % přesahuje průměrný růst HDP Vietnamu (8 %) a na HDP Vietnamu se podílí 21 procenty. V roce 2005 činil HDP na 1 obyvatele města 1 800 USD oproti průměrnému HDP 640 USD/1 obyv. pro celý Vietnam. Ly zdůraznil zájem o další restrukturalizaci ekonomiky města s důrazem na růst podílu hi-tech odvětví a služeb. Vyzval české podnikatele k investování v Ho Či Minově Městě, jež má výhodnou polohu z hlediska své silné ekonomiky, vyspělé infrastruktury a dynamického soukromého sektoru.

V průběhu návštěvy byly mezi oběma zeměmi podepsány dohody a memoranda o vzájemné spolupráci v řadě odvětví. V Hanoji podepsali zástupci vietnamských a českých podniků a státních institucí následující dokumenty:

  • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem plánování a investic VSR o rozvojové spolupráci;
  • Mezibankovní dohoda mezi Českou exportní bankou a Bank for Investment and Development of Vietnam o poskytnutí úvěru na výstavbu cementárny ve Phu Sonu v hodnotě 115 mil. EUR a Memorandum o porozumění o investování do dalších perspektivních projektů z oblasti energetiky a výroby stavebních hmot;
  • Memorandum o porozumění mezi Českou exportní bankou a vietnamskou společností EVN o spolupráci v energetice (energetické projekty o kapacitě 3 tis. MW, na něž je česká strana připravena poskytnout úvěr v hodnotě 3 mld. USD);
  • Memorandum o porozumění mezi ZVU POTEZ, a.s. a společností Vinashin Investment and Development High Tech JSC na dodávku a výstavbu pivovaru o kapacitě 1,5 mil. hl ročně (hodnota 60 mil. EUR);
  • Kontrakt na dodávku pivovaru o kapacitě 600 tis. hl za rok mezi ZVU POTEZ, a.s. a firmou AN HUNG Co., Ltd. (hodnota kontraktu cca 14,5 mil. EUR);
  • Memorandum o porozumění mezi Investiční Lofidami Group a Constrexim Holdings o investování do bytové výstavby v Praze a Brně v hodnotě 30-40 mil. USD;
  • Memorandum o porozumění mezi ČKD Blansko Engineering, a.s. a Agriculture and Irrigation Mechanization Electrification-Construction Co. (AGRIMECO) o zřízení společného podniku na výrobu a dodávky zařízení pro vodní elektrárny.

Po jednání mezi podnikateli v Ho Či Minově Městě došlo na Burze cenných papírů Ho Či Minova Města (HSTC) k podpisu dalšího dokumentu, a to Memoranda o spolupráci mezi touto institucí a pražskou Burzou cenných papírů. Za českou stranu podepsal dokument generální ředitel BCP Praha P. Koblic a za vietnamskou stranu ředitel HSTC Tran Dac Sinh. Obě strany hodlají organizovat výcvikové kursy a podporovat spolupráci při účasti na akciových trzích, jakož i vyměňovat si informace o vydávání akcií. Pražská burza hodlá též fungovat jako most mezi HSTC a EU.

Dalším významným bodem návštěvy bylo vystoupení prezidenta ČR na Ekonomické universitě v Ho Či Minově Městě, které se uskutečnilo ve velkém sále university za přítomnosti cca 1.000 studentů. Prezident hovořil v anglickém jazyce bez tlumočníka o zkušenostech ČR s přechodem na tržní ekonomiku po roce 1989. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout a pozitivně zhodnotit přístup vietnamské strany, která umožnila svým studentům vyslechnout ekonomickou přednášku, aniž by předem znala její obsah. U příležitosti návštěvy prezidenta ČR ve VSR bylo korespondenčně podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ekonomickou universitou v Ho Či Minově Městě a VŠE Praha.

Prezident ČR se v rámci své návštěvy ve Vietnamu setkal rovněž s vietnamskými absolventy československých a českých vysokých škol a učilišť (v Hanoji 29.9. a v Ho Či Minově Městě 2.10.). Na setkání v Hanoji byla přítomna i část první skupiny vietnamských dětí, které strávily v 50. letech 20. století několik let v českém dětském domově v Chrastavě. V srdečné atmosféře tito občané Vietnamu - přátelé ČR (většina z nich je sdružena v některé z organizací česko-vietnamského přátelství) využili možnosti si neformálně pohovořit s prezidentem ČR.

U příležitosti návštěvy prezidenta ČR ve Vietnamu vydal ZÚ Hanoj dvě publikace - životopis prezidenta ve vietnamském jazyce a překlad do vietnamštiny stati V. Klause s názvem "Co je to evropeismus".

PublikacePublikace

Fotogalerie z odletu prezidenta ČR Václava Klause z Hanoje do Hočiminova Města