tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslanec Grepl byl přijat předsedkyní Národního shromáždění

U příležitosti nástupu velvyslance Vítězslava Grepla do funkce a v souvislosti s nadcházející návštěvou předsedkyně Národního shromáždění VSR Nguyen Thi Kim Ngan v ČR (12.-14.4.2017) proběhlo dne 22.3.2017 přijetí velvyslance Grepla předsedkyní NS VSR. V průběhu rozhovoru byl kromě programu návštěvy předsedkyně Ngan v ČR posuzován současný stav česko-vietnamských vztahů a možnosti jejich dalšího rozvoje. Obě strany vyzdvihly pozitivní roli vietnamské menšiny v ČR a vietnamských občanů s pracovní nebo studijní zkušeností v ČR pro další rozvoj vztahů, potřebu zintenzívnění obchodně-ekonomické spolupráce a investičních toků a turistického ruchu. Hodinové přijetí se odehrávalo ve velmi přátelském a vstřícném duchu.

Předsedkyně Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky Nguyen Thi Kim Ngan pogratulovala velvyslanci Greplovi k zahájení jeho mise ve Vietnamu a vyjádřila potěšení, že má příležitost setkat se s ním před svou návštěvou ČR. Uvedla, že ČR a Vietnam spojuje již více než 67 let pevné a nerozlučné přátelství. Velká vietnamská komunita v ČR i množství Vietnamců, kteří získali v ČR vzdělání a nyní pracují na důležitých místech ve vietnamské státní správě na centrální i provinční úrovni, činí naše vzájemné vztahy nadstandardními. Dokladem toho je dlouhá historie spolupráce ve všech myslitelných oblastech – politické, ekonomické, kulturní, školské, obranné a dalších. Paní předsedkyně vyjádřila zájem Vietnamu na rozšíření především ekonomické a obchodní spolupráce, jež doposud nedosahuje svého potenciálu, a vyjádřila naději, že se tak stane během působení velvyslance Grepla ve Vietnamu.

Velvyslanec Grepl v průběhu přijetí zdůraznil, že Vietnam je země s významnou historií, nezlomností ducha svých obyvatel, s vůlí lidí žít svobodně, s velkou energií a životní vitalitou, pracovitostí, cílevědomostí a skromností. Připomněl, že od roku 1950 spojují obě země dlouhodobě přátelské a pevné vztahy založené na vzájemné důvěře, porozumění a podpoře jak v těžkých, tak v dobrých časech. Výrazem toho je skutečnost, že kolem 300.000 Vietnamců získalo v naší zemi vzdělání a pracovní zkušenost, přičemž téměř 100.000 Vietnamců žije v České republice trvale nebo dlouhodobě. Je to třetí největší vietnamská komunita v Evropě, po Francii a Německu. V této souvislosti zmínil, že vietnamské komunitě byl před několika lety přiznán status etnické menšiny v ČR jako výraz uznání respektovaného postavení vietnamské komunity v naší společnosti.

Velvyslanec Grepl v průběhu přijetí také uvedl, že v česko-vietnamských bilaterálních vztazích není žádné téma bránící jejich dalšímu rozvoji. ČR si velmi cení vysoké kvality politických vztahů. Potvrzením této kvality byly návštěvy v uplynulých dvou letech - vietnamský prezident a místopředseda Národního shromáždění na návštěvě ČR, resp. ministr zahraničních věcí ČR a předseda Senátu PČR ve Vietnamu. Historický význam pro vzájemné vztahy bude mít nadcházející návštěva prezidenta Miloše Zemana, jenž navštíví Vietnam červnu t.r. Velvyslanec Grepl rovněž zmínil spolupráci na parlamentní úrovni, která je důležitou součástí česko-vietnamských vztahů. Důkazem zájmu o meziparlamentní spolupráci je vysoká frekvence návštěv představitelů parlamentů jak z ČR do Vietnamu, tak z Vietnamu do ČR. Také nadcházející návštěva předsedkyně NS VSR v ČR je potvrzením vynikajících česko-vietnamských vztahů. Mezi nejvýznamnější návštěvy parlamentních představitelů v posledních letech patří návštěva místopředsedy NS VSR Huynh Ngoc Son/a v ČR v roce 2014, návštěva předsedy Senátu PSP ČR Milana Štěcha v roce 2015 a návštěva delegace Zemědělského výboru vedená místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR Petrem Gazdíkem v roce 2016. Velmi čilé meziparlamentní styky probíhají také na úrovni jednotlivých pracovních výborů obou parlamentů. Od roku 2011 se uskutečnilo celkem 12 návštěv na úrovni parlamentních výborů.

Velvyslanec Grepl dále zdůraznil, že ČR má zájem na dalším rozvoji politických, obchodních a ekonomických vztahů, investičních aktivit, spolupráce v obraně, školství, zdravotnictví, turistice a životním prostředí. Chceme využít celého potenciálu výrobní základny a obchodních zájmů obou zemí, zejména díky Dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. Vietnam se stává stále atraktivnější zemí pro naše obchodníky, turisty, učitele a studenty, kteří úspěšně rozvíjejí vztahy mezi obyčejnými lidmi obou zemí. Bilaterální vztahy chceme dále rozvíjet i posilováním svojí přítomnosti ve Vietnamu - v Hanoji, Hočiminově Městě a Haiphongu - s cílem podpory obchodu, investic a oboustranné turistiky. Vhodnou příležitostí pro to bude příští rok 2018, kdy si budeme připomínat 100. výročí založení Československa a 25. výročí vzniku České republiky.

Velvyslanec Grepl byl přijat předsedkyní Národního shromáždění VSR

Velvyslanec Grepl byl přijat předsedkyní Národního shromáždění VSR

Jednání velvyslance Grepla s předsedkyní Národního shromáždění VSR

Jednání velvyslance Grepla s předsedkyní Národního shromáždění VSR