tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao

nghiên cứu, tìm hiểu.