tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao

Kinh tế và Thương mại

Thời kỳ vàng son trong Quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc

thumb

đăng trên Tạp chí Thương gia số 121/ Năm thứ 11 more ►

Cộng hòa Séc cung cấp công nghệ sản xuất con lăn công nghiệp cho doanh nghiệp ở tỉnh Phú Thọ.

thumb

Lễ khởi động triển khai dự án sản xuất con lăn công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ đã được tổ chức ngày 06/01/2021, Công ty Séc Hojer Trans là đơn vị cùng hợp tác với đối tác Việt nam trong dự án này. more ►