tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

Chuyến thăm

Những chuyến thăm song phương diễn ra vào năm 2016

- Ngày 13/06/2016 -  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc

- Từ ngày 15 – 17/06/2016 – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh sang thăm chính thức Cộng hòa Séc

- Từ ngày 18 – 26/09/2016 - Ủy ban Pháp luật Thượng nghị viện Quốc hội Cộng hòa Séc do Chủ nhiệm Miroslav Antl dẫn đầu sang thăm Việt Nam

- Tháng 9/2016 – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tomas Kuchta cùng đoàn doanh nghiệp Séc sang thăm Việt Nam

- Tháng 11/2016 - Ủy ban Nông nghiệp Hạ nghị viện Quốc hội Cộng hòa Séc do Phó Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa Séc dẫn đầu sang thăm Việt Nam

- Tháng 11/2016 – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc Lukas Kaucký đã thực hiện chuyến thăm Việt Nam

 

Những chuyến thăm song phương diễn ra vào năm 2017

- Tháng 4/2017 – Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện chuyến thăm Cộng hòa Séc

- Tháng 6/2017 -  Tổng thống Cộng hòa Séc Miroslav Zeman sang thăm chính thức nước CHXHCN Việt Nam