tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
na_celou_sirku
Photo: web MZV ČR
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

Các lệ phí lãnh sự và thị thực có thể được thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Kể từ tháng 5/2021, quý khách có thể thanh toán bằng thẻ các lệ phí hành chính, lãnh sự và thị thực tại Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Séc tại Hà Nội.

Nếu lệ phí được thanh toán bằng tiền mặt, quý khách cần thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm giao dịch, nếu thanh toán bằng thẻ, số tiền sẽ được khấu trừ từ tài khoản ngân hàng bằng Korun (Séc) hoặc EUR theo bảng phí quy định.

Đại sứ quán xin lưu ý rằng nếu tài khoản của quý khách sử dụng đơn vị tiền tệ khác với loại tiền tệ theo quy định (CZK, EUR), số tiền sẽ được khấu trừ từ tài khoản theo tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng của quý khách. Ngoài ra ngân hàng của quý khách có thể thu các phí liên quan đến dịch vụ thanh toán thẻ.

Riêng những ngày giải quyết công tác lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh quý khách chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt.