tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

Chỉ thị 16 – Quy định cho việc đặt lịch hẹn ở Đại sứ Quán

Tuân thủ theo Chỉ thị 16 hiện đang áp dụng tại Hà Nội của Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ Quán nước Cộng hòa Séc ở Hà Nội yêu cầu tất cả các đương đơn chỉ đến Đại sứ Quán thông qua lịch hẹn.

Mỗi người sẽ được cung cấp một khoảng thời gian nhất định và không nên đến Đại sứ quán sớm quá 10 phút trước lịch hẹn của mình. Xin hãy lưu ý rằng theo như Chỉ thị 16, mọi người không được tụ tập quá 2 người ở ngoài nơi công sở.

Tất cả các đương đơn nộp đơn xin thị thực sẽ được liên lạc và được cung cấp một khoảng thời gian nhất định cho lịch hẹn của mình (xin hãy lưu ý là không đến vào lúc 8h30 sáng như thường lệ mà hãy đến vào khoảng thời gian đã được đăng ký). Một vài đương đơn nộp đơn xin thị thực sẽ có thể bị dời lịch hẹn của mình sang một ngày khác do việc hạn chế số lượng đương đơn/ người đăng ký trong một ngày.

Tất cả đương đơn có nguyện vọng đăng ký để nộp hồ sơ xin giấy phép cư trú vui lòng gửi một email trước đến địa chỉ email: doc_hanoi@mzv.cz. Sau đó, đương đơn sẽ được cung cấp một khoảng thời gian cụ thể để đến đăng ký vào thứ 3 tuần kế tiếp. Thời gian đăng ký sẽ tạm thời được kéo dài từ 9 giờ đến 12 giờ sáng.

Tất cả đương đơn có nguyện vọng bổ sung giấy tờ còn thiếu cũng cần phải đăng ký lịch hẹn bằng cách gửi email đến địa chỉ: doc_hanoi@mzv.cz. Đương đơn sẽ được cung cấp lịch hẹn trong giờ hành chính theo mục đích này.

Những người đăng ký đến Đại sứ Quán (như trên) vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Đăng ký lịch hẹn bằng cách gửi email đến địa chỉ: doc_hanoi@mzv.cz để được hẹn ngày đến đăng ký

2. Nhận thời gian đăng ký qua email

3. Đến Đại sứ Quán không quá 10 phút trước lịch hẹn đã được thông báo qua email.