tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

XIN LƯU Ý VỀ SỰ THAY ĐỔI - trong công tác đăng ký lịch hẹn để nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn thông qua email

(This article expired 02.06.2020 / 09:15.)

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội thông báo về việc mở hệ thống đăng ký lịch hẹn để nộp giấy phép lưu trú dài hạn/ định cư theo mục đích toàn tụ gia đình và thị thực dài hạn theo các mục đích nêu tại văn bản về các biện pháp bảo vệ an toàn số: MZDR 20599/2020-3/MIN/KAN của Bộ Y tế Cộng hòa Séc.
 

Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập mục Hướng dẫn đăng ký dành cho đương đơn xin cấp thị thực/ giấy phép lưu trú.

Kể từ ngày 26/05/2020, theo quy định của văn bản số MZDR 20599/2020-3/MIN/KAN về các biện pháp bảo vệ an toàn, Đại sứ quán Cộng hòa Séc sẽ tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn và giấy phép lưu trú dài hạn theo mục đích du học.