tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

Thông báo quan trọng!

Quyết định tạm thời chấp nhận Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

!!! Thông báo quan trọng !!!

Thông báo này có hiệu lực ngay từ thời điểm được công bố. Cộng hòa Séc quyết định tạm thời chấp nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam (mẫu có bìa màu xanh tím than) cấp từ ngày 01 tháng 07 năm 2022, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

1) Thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu phải được ghi chú ở trang số 4 hoặc 5 của hộ chiếu,

2) Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, hoặc các Cơ quan ngoại giao của Việt Nam là các cơ quan thực hiện bổ sung thông tin về nơi sinh.

Cộng hòa Séc và Việt Nam hiện đang phối hợp chặt chẽ về vấn đề chấp nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam cấp từ ngày 01 tháng 07 năm 2022. Quyết định chấp nhận mẫu hộ chiếu màu xanh tím than vào thời điểm hiện tại của Cộng hòa Séc tạm thời được áp dụng cho đến cuối năm 2022.

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội sẽ cập nhật trên trang web về những diễn biến mới nhất liên quan đến vấn đề chấp nhận mẫu hộ chiếu mới.