tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LỊCH HẸN ĐỂ NỘP HỒ SƠ XIN CẤP THỊ THỰC/GIẤY PHÉP LƯU TRÚ

Thông tin về phương cách đăng ký lịch hẹn để nộp đơn xin cấp thị thực ngắn hạn (Schengen), dài hạn và giấy phép lưu trú ngắn/dài hạn.
 

Vízum

Vízum

 

XIN LƯU Ý!!!!!

Đại sứ quán áp dụng các quy định về việc tiếp đón đương đơn cũng như hạn chế tiếp nhận số lượng đơn xin thị thực nhằm tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn  sức khỏe cho đương đơn và nhân viên Phòng Lãnh sự. Các đương đơn cần đeo khẩu trang và kiểm tra nhiệt độ cơ thể trước khi vào Đại sứ quán. Ngoài ra đương đơn không nộp hồ sơ trong túi đựng tài liệu bằng nhựa. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! Để biết thêm thông tin về những hạn chế trong công tác thị thực hiện này, xin vui lòng truy cấp tại mục: Thông tin mới nhất về công tác thị thực tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội.

 

THỊ THỰC:


THỊ THỰC NGẮN HẠN (SCHENGEN)

Đơn xin cấp thị thực ngắn hạn Schengen được tiếp nhận thông qua Trung tâm dịch vụ VFS Global tại Hà Nội. Đương đơn thực hiện việc đăng ký lịch hẹn tại trang web của VFS.

Thành viên gia đình công dân EU/CH Séc, người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thành viên Đoàn chính chức  và những đơn đương khác nộp đơn xin cấp thị thực tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc. Đương đơn cần đăng ký lịch hẹn qua email: consulate_hanoi@mzv.cz.

Đương đơn sinh sống tại các tỉnh thành phía nam Việt Nam có thể nộp đơn tại Tổng Lãnh sự quán Hungary tại TP Hồ Chí Minh hoặc Trung tâm dịch vụ VFS.

Đại sứ quán xin lưu ý việc hiện tại đang áp dụng những hạn chế trong công tác tiếp nhận đơn xin thị thực và giấy phép lưu trú.


THỊ THỰC DÀI HẠN, GIẤY PHÉP LƯU TRÚ DÀI HẠN/CƯ TRÚ

Để đăng ký lịch hẹn, các đương đơn cần gửi thư đến hộp thư điện tử: pobyt_hanoi@mzv.cz. Hệ thống đăng ký do Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc quản lý và được mở mỗi tháng 01 lần theo lịch nêu sau đây:

 • - Thứ hai, ngày 13/07/2020 từ 14.00 – 18.00 giờ Việt Nam (đăng ký cho tháng 08/2020 với số lượng 108 hồ sơ)
 • - Thứ hai, ngày 10/08/2020 từ 14.00 – 18.00 giờ Việt Nam (đăng ký cho tháng 09/2020)
 • - Thứ hai, ngày 14/09/2020 từ 14.00 – 18.00 giờ Việt Nam (đăng ký cho tháng 10/2020)

Đại sứ quán xin lưu ý việc hiện tại đang áp dụng những hạn chế trong công tác tiếp nhận đơn xin thị thực và giấy phép lưu trú.


Những quy định đăng ký lịch hẹn qua emai:

 1. Hệ thống đăng ký qua email sẽ bắt đầu hoạt động vào 14.00 – 18.00 giờ Việt Nam, Những email được gửi tới địa chỉ: pobyt_hanoi@mzv.cz trước hoặc sau thời gian hệ thống đăng ký lịch hẹn được mở sẽ bị loại bỏ ra khỏi hệ thống.

 2. Mỗi một đương đơn chỉ được gửi 01 email, trong trường hợp đương đơn gửi nhiều hơn 01 email từ một địa chỉ email hoặc từ nhiều địa chỉ email khác nhau, những email không hợp lệ này sẽ tự động bị loại ra khỏi hệ thông đăng ký. Đương đơn sẽ được thông báo về việc đăng ký không thành công vào địa chỉ email đầu tiên gửi đến hệ thống đăng ký.

Những quy định về nội dung email đăng ký lịch hẹn:

 1. Để đăng ký thành công, đương đơn cần ghi rõ số hộ chiếu duy nhất của đương đơn vào tiêu đề thư email. Email có những thông tin khác ngoài số hộ chiếu của đương đơn tại tiêu đề sẽ được coi là không không hợp lệ.

 2. Đương đơn cần ghi rõ thông tin cá nhân như sau vào email: họ, tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email và mục đích lưu trú (đoàn tụ gia đình hoặc du học).

 3. Bằng 01 email đương đơn chỉ có thể đăng ký cho tối đa 01 người, trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi được phép đăng ký cùng với bố/mẹ có nhu cầu xin cấp giấy phép lưu trú hoặc anh/chị/em ruột dưới 15 tuổi được phép đăng ký cùng một email.

              Những tài liệu cần đính kèm theo email (maximum 20 MB):

              - bản scan những trang có thông tin của hộ chiếu,

             - bản chụp Giấy phép cư trú, thị thực dài hạn của người bảo lãnh,

             - bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn đối với trường hợp đoàn tụ diện vợ/chồng hoặc bản chụp 
               Giấy khai sinh đối với trẻ vị thành niên đoàn tụ với bố/mẹ,

            - trong trường hợp sinh viên – bản chụp Giấy báo nhập học của trường đại học Cộng hòa Séc.

           

Nếu như đương đơn không ghi rõ những thông tin nêu trên, việc đăng ký được coi như không hợp lệ và sẽ không được xem xét, giải quyết cũng như sẽ bị tự động loại ra khỏi hệ thống xử lý đơn xin đặt lịch hẹn.

Lịch hẹn để nộp đơn xin thị thực của đương đơn sẽ được thông báo qua email và gửi đến địa chỉ email được cung cấp trong thư đăng ký đặt lịch hẹn. Đại sứ quán sẽ cung cấp lịch hẹn và lịch này không thể thay đổi.

Theo Nghị định của Chính phủ Cộng hòa Séc số 220/2019 Sb ngày 26/08/2019, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội không tiếp nhận đơn xin cấp thẻ lao động theo chương trình Lao động trình độ cao. Đương đơn nộp đơn theo quy chế đặt biệt dành cho các chương trình của Chính phủ nếu là lao động có kỹ năng và trình độ cao hoặc cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học đảm nhiệm vị trí chủ chốt. 

Hệ thống đăng ký này không dành cho đương đơn xin cấp thẻ lao động, nghiên cứu sinh và đương đơn thuộc quy chế STUDENT.

 

THỊ THỰC LƯU TRÚ DÀI HẠN TRÊN 90 NGÀY

Để đăng ký lịch hẹn xin thị thực dài hạn, đương đơn cần gửi thư đến hộp thư điện tử: visa_hanoi@mzv.cz. Hệ thống đăng ký do Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc quản lý và được mở mỗi tháng 01 lần theo lịch nêu sau đây:

 • - Thứ tư, ngày 15/07/2020 từ 14.00 – 18.00 giờ Việt Nam (đăng ký cho tháng 08/2020 với số lượng 20 hồ sơ)
 • - Thứ tư, ngày 12/08/2020 từ 14.00 – 18.00 giờ Việt Nam (đăng ký cho tháng 03/2020)
 • - Thứ tư, ngày 16/09/2020 từ 14.00 – 18.00 giờ Việt Nam (đăng ký cho tháng 10/2020 )

Đại sứ quán xin lưu ý việc hiện tại đang áp dụng những hạn chế trong công tác tiếp nhận đơn xin thị thực và giấy phép lưu trú.


Việc đăng ký lịch hẹn để nộp hồ sơn xin thị thực dài hạn có thủ tục tương tự như  xin giấy phép lưu trú dài hạn/ định cư, xin vui lòng truy cập tại đây

Theo Nghị định của Chính phủ Cộng hòa Séc số 220/2019 Sb ngày 26/08/2019, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ xin thị thực dài hạn theo mục đích kinh doanh.