tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

Thông tin về Giấy phép lưu trú dài hạn

Căn cứ vào các quy định của Nghị định số 198 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về các biện pháp xử lý khủng hoảng, bao gồm việc ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực, giấy phép tạm trú và định cư, đồng thời tạm dừng xét duyệt các đơn xin giấy phép lưu trú trên 90 ngày tại các Cơ quan đại diện từ ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 

Liên quan đến việc nêu trên, Đại sứ quán xin xác nhận việc tạm dừng tiếp nhận các khoản thanh toán lệ phí hành chính cũng như các giấy tờ bổ sung vào đơn xin giấy phép lưu trú trên 90 ngày kể từ ngày 24/03/2020. Đại sứ quán hiện nay không triển khai công tác xét duyệt hồ sơ cũng như không tiếp nhận hồ sơ bổ sung.

Đại sứ quán xin đề nghị Quý vị theo dõi thông tin trên trang thông tin điện tử của Cơ quan đại diện về việc nối lại công tác cấp thị thực, thủ tục gia hạn thị thực dài hạn, giấy phép lưu trú và các công tác lãnh sự khác theo chỉ thị của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ sau khi Cộng hòa Séc dỡ lệnh tình trạng khẩn cấp.