tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
na_celou_sirku
Photo: ˇweb ČSÚ
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2021

Kể từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021, một cuộc điều tra toàn bộ dân số, nhà ở và căn hộ chung cư sẽ được tiến hành tại Cộng hòa Séc. Công dân Séc sinh sống ở nước ngoài có hộ khẩu thường trú tại Cộng hòa Séc và người nước ngoài có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Cộng hòa Séc trên 90 ngày (bất kể đang ở Cộng hòa Séc hay ở nước ngoài) đều có nghĩa vụ tham gia cuộc điều tra dân số.

Cuộc điều tra sân số được thực hiện theo quy trình 10 năm 1 lần từ năm 1869 với mục đích thu thập thông tin chính xác và đầy đủ về dân số và nhà ở trên toàn quốc.

Công tác kiểm tra dân số ở ngoài lãnh thổ Cộng hòa Séc sẽ được thực hiện online thông qua cổng thông tin điện tử https://www.scitani.cz (trang web đa ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt) trong thời gian từ 27/03 – 11/05/2021.

Công dân Cộng hòa Séc

Những công dân tuy không có hộ khẩu thường trú ở Cộng hòa Séc,  nhưng vào đêm ngày 26/03 sang ngày 27/03/2021 đang lưu trú tại Cộng hòa Séc (ví dụ như vừa mới trở về từ nước ngoài và chưa kịp đăng ký địa chỉ thường trú) có nghĩa vụ tham gia cuộc điều tra dân số.

Mọi công dân có hộ khẩu thường trú tại Cộng hòa Séc (tính từ nửa đêm ngày 26 sang ngày 27 tháng 3 năm 2021) bắt buộc tham gia cuộc điều tra dân số, không quan trọng họ đang sinh sống ở đâu trên thế giới, có thêm quốc tịch của những quốc gia khác hoặc đã đăng ký thường trú ở nước ngoài. Những công dân đang sinh sống ở nước phải tham gia cung cấp thông tin vì phần lớn sau khi ra nước ngoài họ thường không cắt hộ khẩu ở Cộng hòa Séc. Ngoài ra những công dân đang định cư ở nước ngoài và đã cắt hộ khẩu thường trú ở Cộng hòa Séc không cần tham gia cuộc điều tra dân số này.

Công dân Séc đang sinh sống ở nước ngoài nhưng có hộ khẩu thường trú tại Cộng hòa Séc có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo mẫu đơn điều tra dân số. Ngược lại công dân Séc đang sinh sống ở nước ngoài không có nghĩa vụ tham gia cuộc điều tra dân số nếu như không còn hộ khẩu thường trú tại Cộng hòa Séc và cũng không có mặt trên lãnh thổ Cộng hòa Séc tại thời điểm tiến hành điều tra dân số.

Người nước ngoài

Tất cả những người nước ngoài có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Cộng hòa Séc trên 90 ngày có nghĩa vụ tham gia cuộc điều tra dân số (bất kể họ đang lưu trú Cộng hòa Séc hay không). Cuộc điều tra dân số không áp dụng cho các nhà ngoại giao và người nước ngoài lưu trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc dưới hơn 90 ngày (ví dụ như khách du lịch).