tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
na_celou_sirku
Photo: Velvyslanectví ČR v Hanoji
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

Tham dự khóa học tiếng Séc của học sinh, sinh viên mong muốn học tập tại Cộng hòa Séc

Phó Đại sứ đã dự thính một buổi học tiếng Séc và sau đó là tham dự hội thảo với các học sinh, sinh viên của Trung tâm Đào tạo SVSV trực thuộc Trường Đại học Điện lực Hà Nội. Ngài Phó Đại sứ cho rằng việc thành thạo tiếng Séc là điều kiện đầu tiên cho sự thành công của các em sinh viên mong muốn học tập tại các trường đại học Séc.

Ngày 7 tháng 9 năm 2017, Ngài Phó Đại sứ Lukáš Musil đã đến thăm Trung tâm Đào tạo SVSV trực thuộc Trường Đại học Điện lực Hà Nội, nơi sinh viên đang chuẩn bị cho chương trình học tập tại các trường đại học công lập ở Cộng hòa Séc. Ngài Phó Đại sứ đã dự thính buổi học tiếng Séc và tham dự hội thảo về các khóa học tại Cộng hòa Séc cùng với các em học sinh, sinh viên.

Návštěva přípravného kurzu uchazečů o VŠ studium v ČR

Návštěva přípravného kurzu uchazečů o VŠ studium v ČR