tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

Đại sứ quán Séc tại Hà Nội xin trân trọng thông báo tới tất cả đương đơn rằng

(This article expired 08.05.2018 / 06:45.)

Đối với các hồ sơ xin thị thực Schengen (thị thực ngắn hạn), người nộp hồ sơ không cần đặt lịch hẹn trước để nộp. Các hồ sơ này sẽ được nhận theo nguyên tắc “người tới trước sẽ được nộp hồ sơ trước”.


Chúng  tôi khuyến cáo rằng người nộp hồ sơ không phải nộp bất cứ một khoản phí nào để lấy chỗ ở trong hàng xếp ngoài Đại sứ quán. Không có ai hay đơn vị nào được quyền thu phí xếp chỗ ở trong hàng này. Nếu có tình trạng như vậy xảy ra, vui lòng liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán qua hòm thư consulate_hanoi@mzv.cz (với nội dung ghi rõ tên và thông tin chi tiết về người thu phí xếp chỗ trong hàng) hoặc gọi tới tới cảnh sát Việt Nam.


Đăng ký lịch hẹn trên hệ thống Visapoint (để xin thị thực dài hạn và giấy phép cư trú) là hoàn toàn không mất phí và người nộp hồ sơ có thể tự đặt lịch hẹn. Người nộp không cần trả bất cứ khoản phí nào cho việc đăng ký lịch hẹn. Nếu như người nộp hồ sơ được yêu cầu trả phí đặt lịch hẹn, vui lòng liên hệ trực tiếp tới Đại sứ quán theo địa chỉ consulate_hanoi@mzv.cz ghi rõ thông tin chi tiết của người yêu cầu thu phí đăng ký lịch hẹn.