tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

Hồ sơ xin cấp giấy phép lưu trú dài hạn/cư trú – thay đổi địa chỉ thư điện tử đăng ký

(This article expired 05.10.2020 / 05:30.)

Từ ngày 15/01/2020, đương đơn sẽ thực hiện đăng ký nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lưu trú dài hạn/cư trú qua địa chỉ thư điện tử mới sau: pobyt_hanoi@mzv.cz.
 

Tất cả các điều kiện đăng ký khác vẫn giữ nguyên như trong mục HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LỊCH HẸN ĐỂ NỘP HỒ SƠ XIN CẤP THỊ THỰC/GIẤY PHÉP LƯU TRÚ.