tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao

Thông báo về việc huỷ kết quả đăng ký lịch hẹn và tổ chức đợt đăng ký mới

varovani_upozorneni

Đại sứ quán xin lưu ý rằng kết quả đăng ký lịch hẹn để nộp đơn xin thị thực dài hạn vào ngày 22 tháng 1 năm 2020 đã bị huỷ do cuộc tấn công mạng đã gây ảnh hưởng đến hệ thống đăng ký. Đại sứ quán sẽ tổ chức đợt đăng ký mới cho các đương đơn xin… more ►

Hồ sơ xin cấp giấy phép lưu trú dài hạn/cư trú – thay đổi địa chỉ thư điện tử đăng ký

Từ ngày 15/01/2020, đương đơn sẽ thực hiện đăng ký nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lưu trú dài hạn/cư trú qua địa chỉ thư điện tử mới sau: pobyt_hanoi@mzv.cz. more ►

Thông tin liên hệ

Thông tin về thị công tác lãnh sự và thị thực