tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

Thông tin liên hệ

Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam
15 Chu Văn An – Hà Nội
Điện thoại: +84 2438 454 131/132
Email: consulate_hanoi@mzv.cz

Văn phòng Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Séc tại TP Hồ Chí Minh
Lãnh sự Danh dự: Ông Ngô Hồng Chuyên
Địa chỉ: 18 BIS/28 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 2838 290 585

Văn phòng Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Séc tại TP Hai Phong
Lãnh sự Danh dự: Ông Pham Truong
Địa chỉ: Cat Co 3 Beach, Cat Ba Island, Hai Phong
Điện thoại: +84 225 388 7360 - 63