tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao
thông báo về bài viết in Decrease font size Increase font size

Thông báo về việc huỷ kết quả đăng ký lịch hẹn và tổ chức đợt đăng ký mới

Đại sứ quán xin lưu ý rằng kết quả đăng ký lịch hẹn để nộp đơn xin thị thực dài hạn vào ngày 22 tháng 1 năm 2020 đã bị huỷ do cuộc tấn công mạng đã gây ảnh hưởng đến hệ thống đăng ký.
Đại sứ quán sẽ tổ chức đợt đăng ký mới cho các đương đơn xin thị thực dài hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, từ 14:00 (giờ Việt Nam) thông qua địa chỉ e-mail: visa_hanoi@mzv.cz.