tiếng việt  česky  english 

tìm kiếm ở mức độ cao

Thông báo dừng nhận đăng ký nộp hồ sơ

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội trân trọng thông báo phòng Lãnh sự dừng nhận đăng ký đặt lịch hẹn nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn và thường trú qua email cho tháng 8/2019 do đã kín lịch đăng ký. Ngày đăng ký mới sẽ được thông báo sau… more ►

Giấy phép lưu trú dài hạn theo mục đích nghiên cứu khoa học (D/VR/25)

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội xin thông báo: Đương đơn xin cấp giấy phép lưu trú dài hạn theo mục đích nghiên cứu khoa học cần đăng ký lịch hẹn thông qua địa chỉ email: consulate_hanoi@mzv.cz . Đương đơn nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán… more ►

Kết thúc nhận email đăng ký lịch hẹn nộp hồ sơ xin cấp thẻ lao động

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội xin thông báo: Việc đăng ký lịch hẹn nộp hồ sơ xin giấy phép lưu trú dài hạn theo mục đích lao động cho tháng 8 năm 2019 thông qua thư điện tử đã kết thúc do Phòng Lãnh sự đã nhận đủ chỉ tiêu. Ngày đặt… more ►

Thẻ lao động (D/VR/27)

Thẻ lao động là giấy phép cư trú dài hạn trên lãnh thổ nước Cộng hòa Séc với mục đích lao động (lưu trú trên 3 tháng). more ►

Tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ xin thị thực dài hạn đối với đương đơn Việt Nam

Chính phủ Cộng hòa Séc đã quyết định tạm ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn theo mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc đã triển khai các biện pháp thích hợp có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 7… more ►

Ngôn ngữ được sử dụng tại Đại sứ quán

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội xin thông báo: Chiểu theo Điều 169 Bộ Luật số 326/1999 Sb, điều luật bổ sung và hiện hành về việc cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ nước Cộng hòa Séc, ngôn ngữ chính thức được sử dụng tại Đại sứ quán… more ►

Đơn xin giấy cư trú dài hạn theo mục đích cùng chung sống trong một gia đình (D/VR/17+19)

Đơn xin giấy phép cư trú dài hạn theo mục đích du học (D/VR/23)

Đơn xin giấy phép định cư dài hạn theo mục đích cùng chung sống trong một gia đình

Thông tin về bảo hiểm du lịch y tế cho đương đơn xin thị thực trên 90 ngày

Nhưng thông tin dưới đây dành cho đương đơn xin thị thực dài hạn và giấy phép cư trú tại Cộng hòa Séc. more ►

Hướng dẫn dành cho khách xin thị thực (info)

Dán giấy phép cư trú vào hộ chiếu mới (D/VR/99)