español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © http://www.thebluediamondgallery.com/wooden-tile/e/export.html (Creative Commons 3)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak exportovat na Kubu

Z pohledu exportéra se Kuba může zdát ideálním novým trhem, kde je možnost uplatnění v podstatě v jakémkoliv odvětví, neboť poptávka je vysoká a konkurence nízká. Je však nutno upozornit, že ačkoli na ostrově skutečně chybí téměř vše, realita samotného vstupu na kubánský trh je od této představy poněkud odlišná. Rozhodně však není nutno snahu rovnou vzdávat!

Kuba je stále centrálně plánovaná ekonomika a zahraniční obchod je zde možný jen prostřednictvím akreditovaných státních firem, klasických podniků zahraničního obchodu. Každý z nich se specializuje na určité odvětví a má svůj pevně daný okruh zákazníků a také rozpočet, se kterým může disponovat. Prvním krokem pro zájemce o vstup na trh je tedy správné vymezení cílového sektoru a registrace u odpovídajících importérů. Neexistuje možnost např. spolupráce s významným velkoobchodníkem, který následně zboží uvede na trh. Nic takového na Kubě nefunguje. Pro lepší představu lze tento systém srovnat se zahraničním obchodem v Československu v dobách socialismu.

Koho kontaktovat

Velmi nápomocná se snaží být Kubánská obchodní komora (Cámara de Comercio de la República de Cuba), která případné zájemce nasměruje a zprostředkuje jim kontakty na dovozní firmy, případně pomáhá s prezentací výrobků apod. Na tomto místě je nutno upřesnit, že Kubánská obchodní komora není (na rozdíl od české praxe) zájmovým sdružením, ale řídícím státním orgánem, jenž má nad státními podniky přímou pravomoc. Pro českou firmu, která má zájem na Kubu exportovat, je proto nejlepší kontaktovat přímo Kubánskou obchodní komoru. Kontaktní osobou pro Českou republiku je paní Belkis Barnet Izquierdo (releor@camara.com.cu). Náš zastupitelský úřad (commerce_havana@mzv.cz) prosím vždy uvádějte do kopie případného emailu.

Samotný proces registrace u dovozního podniku může trvat i několik měsíců a nutno upozornit, že nemusí vždy skončit úspěchem. Každý importér má vlastní podmínky schvalovacího procesu a posuzuje se také přínos nové firmy do jeho registru dodavatelů. V této fázi doporučujeme aktivní kontakt s kubánskou stranou, a to nejlépe osobní.

Zaregistrování u dovozce ovšem ještě neznamená objednávky. S kubánským partnerem je nutné pravidelně komunikovat a nabízet své portfolio výrobků. Registrovaným importérem se firma stává až po přidělení tzv. identifikačního čísla MINCEX, které získá s první zakázkou. O schválení pobočky na Kubě pak lze žádat až po třech letech pravidelné spolupráce a realizaci obratu ve výši min 500 000 USD ročně. V tomto období firma nemůže oficiálně zaměstnávat kubánské občany, a chce-li mít na Kubě stálého spolupracovníka, musí si jej najmout od státního zaměstnavatele, případně může své obchody svěřit kompletně do rukou státní agentury, která vede veškerá jednání jeho jménem. V této souvislosti je nutné zmínit, že jednání jsou ve většině případů vedena ve španělštině, a přítomný zahraniční pracovník musí mít obchodní vízum (velmi důležité, o vízum je nutno požádat na Kubánském velvyslanectví a předložit příslušné náležitosti) a jeho případný tlumočník platnou akreditaci.

Věčná otázka financování

Hlavním úskalím při exportu na Kubu je platební (ne)schopnost kubánské strany. Kuba se dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků, kdy zcela běžným požadavkem je splatnost 360 dnů (v posledních letech často i 720 dnů a více). Na stupnici rizikovosti OECD je i proto Kuba zařazena do nejhorší sedmé kategorie ze sedmi možných.

Česká republika na podporu českého exportu poskytuje možnost pojištění přes exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP a financování prostřednictvím České exportní banky (ČEB). Obchod s Kubou začíná zajímat i vybrané české komerční banky. Vždy je však nutno informovat se na aktuální stav, vzhledem ke špatné platební morálce kubánské strany bohužel pravidelně dochází k pozastavení financování ze strany EGAP/ČEB.

Embargo trvá

V neposlední řadě doporučujeme si také předem ověřit podmínky platného amerického embarga, které firmám, jež spolupracují s kubánskými subjekty ze sankčního seznamu, znemožňuje spolupráci s americkými firmami.

Trpělivost je základní podmínkou úspěchu

Závěrem lze uvést, že zájemci o vstup na kubánský trh musí disponovat zejména trpělivostí. Kuba má svůj rytmus, na vše má svůj čas, a bohužel ani v obchodních vztazích není neobvyklé nerespektování termínů a prodlužování lhůt. Je nutné akceptovat místní kulturu a zvyky, které jsou velmi odlišné od těch evropských.

 

Lucie Kovandová, ekonomická specialistka Velvyslanectví České republiky v Havaně
Eliška Carreazo Cuadro, zástupkyně velvyslance České republiky v Havaně