español  česky 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

Konzulární oddělení vykonává vízovou agendu, zajišťuje vydávání cestovních dokladů včetně vydávání náhradních cestovních dokladů, dále vydávání matričních dokladů, potvrzení o žití, ověřování dokladů, překlady a jejich ověření, ve spolupráci s místními úřady řeší případy nouze občanů ČR (od ztráty nebo odcizení finančních prostředků a letenek, přes koordinaci právní pomoci až po spolupráci při úmrtí českého občana), vykonává státoobčanskou agendu aj.

Konzulární oddělení se nachází v budově Velvyslanectví České republiky, Ave. Kohly No. 259, Nuevo Vedado, 10600 La Habana. Přesnou lokalizaci úřadu naleznete v kapitole Jak nás najdete.

Telefon: +53-7-8833201 nebo +53-7-8833467
Fax: +53-7-8833596
E-mail:
havana@embassy.mzv.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
Úterý, Středa, Pátek - od 9 do 13 hodin.

Můžete nás navštívit také mimo uvedené dny a hodiny, avšak po předcházející telefonické dohodě.

Důležité upozornění pro české občany, kteří se na území Kuby a Baham ocitli v nouzi !

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně (i v mimopracovní době, ve dnech volna i o svátcích) stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území obou států v nouzi. Prosíme, využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v případech velmi vážné osobní situace jako např.: ztráta nebo odcizení cestovních dokladů (hrozí-li zmeškání letu a je nutno okamžitě vystavit náhradní cestovní doklad), nehoda, úraz, ohrožení života (pokud dojde k trestné činnosti), zadržení policií apod.

Telefonní číslo mobilního telefonu stálé služby:

při volání v Havaně: 5264 1001
při volání meziměstsky: 05 - 264 1001
mezinárodní hovory: +53 - 5 - 264 1001

 

Dočasné uzavření konzulátu z důvodu nemoci

Z důvodu onemocnění COVID-19 byly na Velvyslanectví České republiky v Havaně dočasně pozastaveny všechny vízové a konzulární služby. O znovuotevření konzulátu budeme informovat prostřednictvím našich internetových stránek. Za vzniklé komplikace… více ►

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Částečné obnovení vízové agendy na ZÚ Havana

S účinností od 1. srpna 2020 bude na Velvyslanectví ČR v Havaně částečně a v limitovaném množství žádostí obnoveno poskytování vízových služeb veřejnosti. více ►