suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace vozidel dovezených z Česka do Finska

Tento dokument je pouze informačního charakteru a je třeba ověřit si aktuálnost u příslušných finských úřadů.

Provozování vozidla na území Finska, jež je registrovaného v jiné zemi EEA, tedy i v České republice, se v prvé řadě řídí trvalým pobytem provozovatele tohoto vozidla (trvalý pobyt vlastníka vozidla zde nehraje roli). Daň z motorového vozidla (finsky: autovero; anglicky: car tax/vehicle tax) je obecně vyměřena všem provozovatelům vozidla s trvalým pobytem na území Finska s výjimkami uvedenými níže.  Pokud provozovatel pobývá ve více než jedné zemi a není si jistý jaká z těchto zemí je jeho trvalým bydlištěm, je třeba se k určení země trvalého bydliště obrátit na veřejné autority (ideálně na finskou daňovou správu Vero).

Pokud je některá ze zákonem daných podmínek zmíněných níže nesplněna či některý ze stanovených časových limitů překročen, je nutné přihlásit provozované vozidlo do finského dopravního registru a dodržovat s tím spojené povinnosti (např. pravidelné technické kontroly, placení místních daní apod.). Postup registrace je přehledně popsán například na webových stránkách Finské dopravní a komunikační agentury Traficom či na stránkách daňové autority Vero.

Vozidlo pro osobní použití (ajoneuvon turistikäyttö; tourist vehicle) na území Finska  je osvobozeno od placení daně vyměřené místními autoritami, pokud splňuje  následující podmínky:

 

 • provozovatel vozidla má trvalý pobyt v jiné zemi EEA,

 • vozidlo je registrováno v jiné zemi EEA,

 • v období jednoho kalendářního roku (12 měsíců) je vozidlo na území Finska používáno po dobu maximálně 6 měsíců,

 • k vozidlu je sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (liikennevakuutus; motor liability insurance) platné ve Finsku.

Provozní limit 6 měsíců (s osvobozením od daně) je na žádost u daňové správy Vero možné prodloužit, a to maximálně na období dalších 12 měsíců (celkem 18 měsíců).  Více informací naleznete na stránkách daňového úřadu Vero

Pokud se jedná o provoz vozidla za jinými než krátkodobými cestovními účely, např. za účely pravidelných služebních cest či podnikání, je nutné se blíže seznámit s podmínkami pro provoz firemních a služebních vozidel. Rozlišuje se mezi firemním vozidlem (yritysajoneuvo; business car) a služebním vozidlem (työsuhdeajoneuvo; company car), kdy platí, že firemní vozidlo může být používáno pouze k výkonu práce, zatímco služební vozidlo může být používáno i za účelem osobního cestování.

Firemní vozidlo (yritysajoneuvo; business car) může být dočasně používáno s osvobozením od daně provozovatelem, jež má trvalý pobyt na území Finska, avšak jeho zaměstnavatel/společnost (vlastnící vozidlo) má sídlo v jiné zemi EEA. K tomu, aby bylo provozované vozidlo osvobozeno od daně musí být splněny následující podmínky:

 • vozidlo musí být trvale zaregistrováno v zemi, kde má sídlo vlastník (společnost) tohoto vozidla; například firemní auto ve vlastnictví společnosti se sídlem v ČR musí být v ČR také registrováno,

 • provozování tohoto vozidla na území Finska je povoleno pouze za účelem výkonu práce (upozornění: cestování mezi bydlištěm a místem výkonu práce není považováno za výkon práce),

 • vozidlo je ve Finsku používáno maximálně po dobu 3 po sobě nepřetržitě jdoucích dní,

 • vozidlo se ihned po splnění pracovních výkonů navrátí do země, kde je registrováno.

Dočasný provoz firemního vozidla ve Finsku (osobou s trvalým pobytem ve Finsku) musí být před začátkem jeho používání nahlášen finské daňové autoritě Vero. K nahlášení slouží formulář 1240e .

Pokud má provozovatel trvalý pobyt v jiné zemi EEA a přiváží si s sebou firemní vozidlo registrované v této zemi pro výkon práce ve Finsku, není třeba tuto skutečnost nahlašovat daňové autoritě Vero. Toto vozidlo může být rovněž používáno mimo jízdy spojené s výkonem práce. K osvobození od daně uvalené finskými autoritami musí být splněny následující podmínky:

 • provozovatel vozidla má trvalý pobyt mimo Finsko (resp. v jiné zemi EEA),

 • společnost vlastnící vozidlo má sídlo mimo Finsko (resp. v jiné zemi EEA),

 • toto vozidlo je rovněž registrováno v zahraničí,

 • vozidlo je ve Finsku provozováno maximálně po dobu 7 během celkového období 12 měsíců (v tomto případě navíc neexistuje možnost dodatečného prodloužení tohoto povolení),

 • k vozidlu je sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (motor liability insurance) platné ve Finsku.

Provoz služebního vozidla (työsuhdeajoneuvo; company car) se váže na užívání vozidla přeshraničním pracovníkem (rajatyöntekijä; cross-border employee), který:

 • je zaměstnaný v jiné zemi než ve Finsku,

 • má trvalý pobyt ve Finsku,

 • má právo využívat služební vozidlo stanovené v pracovní smlouvě, např. jako pracovní benefit,

 • a používá služební vozidlo v obou těchto zemích.

Takovýto pracovník může používat služební vozidlo na území Finska (registrované mimo Finsko) s osvobozením od daně po dobu 12 měsíců. Avšak vozidlo musí být během kalendářního roku provozováno v zahraničí (v zemi sídla společnosti) po větší část daného roku než je provozováno ve Finsku. Osvobození od daně není automatické a musí o něj být zažádáno.

Dále existuje výjimka pro vozidlo, jehož provozovatelem je student

V případě, že provozovatelem vozidla je osoba s trvalým pobytem v jiné zemi EEA a ve Finsku se zdržuje čistě za účelem studií (tj. nepobírá mzdu a neprovozuje žádnou výdělečnou činnost), je vozidlo provozované touto osobou osvobozeno od daně z motorových vozidel v plné výši, a to po celou dobu studia. I přes toto osvobození od placení daně však musí být informována Finská daňová správa (Vero), která po dobu užívání vozidla vyžaduje platný doklad o řádném studiu. Pokud provozovatel vozidla v době studií také pracuje (tj. dostává mzdu), osvobození od výše zmíněné daně je vymezeno časovým limitem 6 po sobě nepřetržitě jdoucích měsíců (respektive 12 po sobě jdoucích měsíců s přerušením).