suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění pro české občany - držení nebezpečných předmětů a látek na veřejnosti

Na základě zaznamenaných případů vysokých pokut za dovoz a držení pepřových sprejů a zbraní si dovolujeme české občany upozornit, že na základě finského pořádkového zákona č. 612/2003, § 10, je na veřejných místech zakázáno mít u sebe následující předměty nebo látky, které by mohly způsobit vážné ublížení druhému člověku:

1) ostré zbraně, rozbité skleněné předměty a jiné s nimi srovnatelné
předměty vhodné pro řezání nebo bodání;

2) obušky, řetězy, pružiny, ocelová lanka, kabely, baseballové rakety a
jiné s nimi srovnatelné předměty;

3) šipky, koule a jiné s nimi srovnatelné předměty vhodné k házení;

4) žíraviny nebo látky, jimiž lze způsobit vážné ublížení nebo ochromení
druhého člověka;**

5) vzduchovky, pružinové zbraně, harpuny, praky, foukačky a jiné s nimi
srovnatelné předměty vhodné pro střílení;

6) zdraví nebezpečná laserová ukazovátka.

Rovněž držení předmětů připomínajících střelné zbraně nebo výbušniny je
na veřejných místech zakázáno.

Ustanovení v bodech 1 a 2 se netýká předmětů nebo látek, které je třeba
mít u sebe z pracovních nebo jiných přijatelných důvodů.

Držení střelných zbraní a výbušných látek je předmětem příslušných
separátních zákonů.

Podle policejního zákona č. 493/1995, § 23, má policista právo dočasně
zabavit výbušniny a jiné nebezpečné předměty nebo látky u osoby, u níž
je důvodné podezření, že vhledem ke svému věku, podnapilosti nebo vlivu
omamných látek, duševnímu stavu nebo jiným okolnostem může způsobit
bezprostřední ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.

Podle trestního zákona v úpravě č. 531/2007, kapitola 4, § 6, tomu, kdo
v rozporu s § 10 pořádkového zákona má u sebe na veřejném místě předmět
nebo látku vhodnou pro zranění druhého člověka a nebo předmět
připomínající střelnou zbraň nebo výbušninu, bude uložena pokuta nebo
bude odsouzen k odnětí svobody maximálně na šest měsíců