suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Matriční agenda

Infomace pro matky dětí narozené ve Finsku mimo manželství

Upozorňujeme nastávající maminky, že pokud nejsou za otce svého dítěte provdány, vyžaduje finský registrační úřad před zápisem dítěte do evidence potvrzení o matčině rodinném stavu (svobodná, rozvedená,...). více ►

Zjednodušení požadavků na předkládání veřejných listin v EU

Dne 16. února 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin. více ►

Žádost o zápis narození a vystavení českého rodného listu

Na ZÚ Helsinky lze požádat o vydání českého rodného listu pro děti narozené v zahraničí. více ►

Žádost o oddací list / doklad o uzavření registrovaného partnerství

Na ZÚ Helsinky je možné požádat o vydání českého oddacího listu nebo dokladu o uzavření registrovaného partnerství. více ►