suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náhradní cestovní doklad

Zastupitelský úřad může v odůvodněných případech, například při ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu ČR, vydat cestovní průkaz s omezenou platností, který slouží k návratu do České republiky.

V případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů ve Finsku doporučujeme tuto skutečnost nahlásit neprodleně na policii, kde by Vám měli vystavit protokol o ztrátě či odcizení. 

 Náhradní cestovní doklad je určen k jednotlivé cestě (k návratu do ČR) a doba jeho platnosti je za tímto účelem časově omezena.

Žádost se podává osobně po předchozím sjednání schůzky na zastupitelském úřadě; podání žádosti v zastoupení nebo zaslání cestovního průkazu poštou není možné (pouze ve výjimečných případech, např. hospitalizace, zbavení osobní svobody, neschopnost pohybu, ohrožení života).

Náležitosti k žádosti:

- doklad totožnosti prokazující, že se jedná o osobu žadatele (např. neplatný cestovní pas, řidičský průkaz apod.). Totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky;

- dvě identické pasové fotografie 35 x 45 mm;

- doklad prokazující odůvodněnost žádosti - např. potvrzení o krádeži pasu od policie;

- vyplněná žádost a prohlášení o státním občanství  ČR (žadatel obdrží na ZÚ).

Správní poplatek  (okolo 15 Eur v závislosti na aktuálním kurzu - hradí se pouze v hotovosti).

Zastupitelský úřad údaje žadatele prověří a na počkání mu vydá jednorázový cestovní průkaz, který je po uskutečnění cesty třeba odevzdat v ČR na obecním úřadě v místě trvalého bydliště v ČR.