suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Volby

Čeští občané mohou volit na zastupitelském úřadě na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo na základě voličského průkazu vydaným úřadem, kde je občan jako volič již zapsán.

Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí se čeští občané mohou účastnit následujících voleb:

  • Volba prezidenta ČR
  • Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Český občan volí na zastupitelském úřadě na základě zápisu do zvláštního voličského seznamu vedeného zastupitelským úřadem nebo na základě voličského průkazu vydaného úřadem, kde je občan jako volič již zapsán.


Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí neprobíhá konání voleb:

  • Volby do Senátu Parlamentu ČR
  • Volby do zastupitelstev obcí v ČR

Pokud se chce občan zapsaný ve  zvláštním seznamu voličů zúčastnit těchto voleb na území ČR, může požádat zastupitelský úřad o vystavení voličského průkazu pro konkrétní volby.

Zvláštní seznam voličů

Zvláštní seznam voličů je seznam voličů s českým státním občanstvím, kteří mají trvalé bydliště či dlouhodobě pobývají mimo území České republiky, vedený zastupitelským úřadem ČR v zahraničí (dále jen „ZÚ“). více ►