suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů

Zvláštní seznam voličů je seznam voličů s českým státním občanstvím, kteří mají trvalé bydliště či dlouhodobě pobývají mimo území České republiky, vedený zastupitelským úřadem ČR v zahraničí (dále jen „ZÚ“).

Zvláštní seznam je stálé povahy, tzn. nevytváří se pro další volby znovu, pouze se aktualizuje. Aktualizaci provádí ZÚ průběžně, vždy na žádost voliče o zápis či vyškrtnutí ze seznamu.

Zápis oprávněného občana do zvláštního seznamu voličů provede ZÚ na základě písemné žádosti o zápis. Forma žádosti není přesně stanovena, ale můžete použít třeba přiložený fotmulář.

Žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících:

a) totožnost žadatele - platný občanský průkaz, platný cestovní doklad, popř. jiný platný úřední doklad, a to i cizozemský, opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození);

b) státní občanství žadatele – platný občanský průkaz, platný cestovní doklad, platný cestovní průkaz, aktuální osvědčení, popř. potvrzení o státním občanství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, a to i starší 6 měsíců, je-li v něm uveden údaj o státním občanství ČR, Listina o udělení občanství ČR vydaná podle zák. č. 88/1990 Sb., je-li v ní uvedeno, že občan nabyl státní občanství ČR;

c) bydliště žadatele na území Finska – jakýkoliv doklad z něhož je zřejmé, že občan dlouhodobě pobývá va Finsku (např. KELA karta, výpis z finské evidence obyvatel (DVV) atp.)

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů provede ZÚ na písemnou žádost voliče doručenou osobně, poštou či faxem. O provedeném vyškrtnutí ze seznamu vydá ZÚ žadateli písemné potvrzení, na jehož základě může být volič zapsán zpět do stálého seznamu voličů u obecního úřadu v místě svého trvalého bydliště na území České republiky.

ŽÁDOST O ZAPSÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ (DOC, 24 KB)

ŽÁDOST O VYŠKRTNUTÍ ZE ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ (DOC, 23 KB)