suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do online výuky pro školní rok 2021/22

Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby). Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.

Na tvorbě pilotního projektu Krajánek spolupracoval s Magistrátem hlavního města Prahy a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Výuku po odborné stránce konzultuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V příštím školním roce Krajánek navyšuje počet tříd a rozšiřuje časy výuky  tak, aby vyhovovala i neevropským časovým pásmům. Ve školním roce 2021/22 pokračuje s úspěšnou výukou na úrovni 1. a 2. ročníku ZŠ a přidává pilotně úroveň 3. třídy ZŠ a projektově-konverzační hodiny pro děti, které se nepřipravují na přezkoušení v kmenových školách v ČR.

Předběžné přihlášky pro příští školní rok jsou přijímány do 20.6. Od poloviny června také budou probíhat online setkání – “zápisy” s rodiči a dětmi.

Bližší informace o projektu, o časové dotaci kurzů, školném a technických požadavcích naleznete na https://www.krajanekvesvete.cz/vyuka/zapis-na-rok-2021-22/

 

Krajánek ve světě a časopis Krajánek

Krajánek ve světě z.s. je nezávislá, dobrovolná iniciativa, která vznikla za účelem realizace projektu časopis Krajánek. Spolek se kromě vydávání časopisu zaměřuje také na propagaci českého jazyka, literatury a kultury, včetně tvorby výukových materiálů a dalších aktivit s tím spojených. Spolek podporuje mladé generace Čechů žijících v zahraničí, jejich bilingvnost a multilingvnost.

Časopis Krajánek je měsíčníkem určeným zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5−12 let žijícím v zahraničí. Časopis je primárně přizpůsobený specifikům multilingvních dětí mimo ČR, které jsou vystaveny češtině v omezené míře v rámci českých komunit či smíšených rodin v zahraničí.

Časopis Krajánek je po registraci zdarma ke stažení ve formátu PDF.

Více informací na www.krajanekvesvete.cz