suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Spolek Bohemia

Bohemia je společnost pro českou, moravskou a slovenskou kulturu, která spojuje české krajany s finskými zájemci o český jazyk a kulturu. Spolek Bohemia byl založen v roce 1993 a v současnosti sdružuje kolem 150 členů. Převážnou část spolku tvoří Finové, z nichž někteří mluví nebo čtou česky, jiné zase do společnosti přivedl zájem o Českou republiku nebo Slovensko, aniž by znali jazyk. Jednání spolku proto probíhají převážně ve finštině, ve stejném jazyce je psán i časopis Bohemia.

Bohemia spojuje české krajany s finskými zájemci o český jazyk a kulturu.

Spolek založili v roce 1993 ve Finsku žijící Češi a Slováci a jejich finští přátelé. Spolek vznikl za účelem rozšiřovat ve Finsku povědomí o české, moravské a slovenské kultuře, jazyku, společnosti a historii. Spolek v letech 1994 – 2009 vydával stejnojmenný časopis Bohemia, který obsahoval zajímavosti a aktuální informace z kultury, historie, politiky a vědy. Vydávání kulturního časopisu bylo vlastně prvotním podnětem pro vznik spolku. Časopis byl podporován z příspěvků Ministerstva zahraničních věcí ČR a finského ministerstva kultury.

Bohemia od svého vzniku pořádá kulturně-společenské semináře, tradiční piknik na Suomenlinna a oslavu Pikkuláš, což je spojení Mikuláše a finského Pikkujoulu.

V posledních letech se spolek výrazněji profiluje jako krajanský. Pořádá Pohádkové soboty v češtině, filmové večery a další akce převážně pro rodiny s dětmi. 

Spolek Bohemia je v současnosti finančně podporován z Programu podpory českého kulturního dědictví MZV.

BOHEMIA r.y.

Předsedkyně: Romana Mázerová

web: www.bohemia-seura.fi

E-mail: admin@bohemia-seura.fi