suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Čeští výrobci jaderných technologií usilovali ve Finsku o zapojení do stavby jaderné elektrárny

V rámci realizace projektu ekonomické diplomacie Velvyslanectví ČR v Helsinkách navštívila ve dnech 18. - 20. 4. 2017 Finsko skupina českých výrobců a dodavatelů technologií pro jadernou energetiku vedená náměstkyní ministra průmyslu a obchodu L. Kovačovskou a vládním zmocněncem pro jadernou energetiku J. Štullerem, aby zde usilovala o získání zakázek při zahajované výstavbě nové finské jaderné elektrárny Hanhikivi 1.

JE Hanhikivi 1 je budována na severozápadním pobřeží Finska, na poloostrově Hanhikivi, finskou společností Fennovoima, v níž vlastní 34 % akcií ruský Rosatom. Výstavba by měla dokončena v roce 2024, v současné době je již budována infrastruktura. Přestože společnost Fennovoima podepsala kontrakt s generálním dodavatelem, firmou Rosatom, již před dvěma lety, výběr subdodavatelů v řadě segmentů zůstává dosud otevřen.

Kromě náměstkyně ministra a vládního zmocněnce se mise se zúčastnili generální/obchodní ředitelé a členové představenstev následujících šesti společností – Škoda JS, ALVEL, Sigma Group, Královopolská RIA, ZAT a ÚJV Řež (divize Energoprojekt).

Program návštěvy sestával z několika samostatných akcí, v jejichž průběhu se podařilo splnit hlavní záměr celé akce ze strany Velvyslanectví ČR - oslovit jak "policy-makers" (prostřednictvím jednání G2G), tak i klíčové představitele realizátorů výstavby a tyto propojit s představiteli českých společností (B2B). S ohledem na rozdělení pravomocí při rozhodování o nákupu technologií bylo významným specifikem projektu přizvání jak finských, tak i ruských „decision-makerů“.

Přítomní představitelé MPaO a ředitelé českých firem se s klíčovými „hráči“ výstavby JE (finskými i ruskými) setkali již první den pobytu, na slavnostní večeři pořádané Velvyslanectvím ČR. Navázané kontakty pak byly oživeny druhý den, v průběhu hlavní akce návštěvy, kterou byla technologická prezentace všech šesti zúčastněných firem v sídle společnosti Fennovoima za účasti jejího nejvyššího vedení a zástupců ruských dodavatelských firem RAOS a Titan 2.

Prezentace před vedením společnosti Fennovoima

Prezentace před vedením společnosti Fennovoima

V další části dne se potom na Ministerstvu ekonomiky a zaměstnanosti uskutečnily bilaterální konzultace náměstkyně ministra a vládního zmocněnce s jejich finskými protějšky – náměstkem ministra pro energetiku a ředitelkou odboru jaderné energetiky. Cílem jednání bylo informovat finské "policy-makers" o české jaderné energetice a prezentovat zájem českých společností podílet se svými subdodávkami na výstavbě JE. Diskutovány byly rovněž finské zkušenosti s přípravou výstavby trvalého úložiště jaderného paliva. Třetí den se všichni účastníci mise letecky přepravili do Oulu na severu Finska, odkud pokračovali autobusem na prohlídku staveniště JE na poloostrově Hanhikivi. Cílem návštěvy bylo především získání dalších kontaktů a odborných informací, jež by zvýšily šance zúčastněných českých firem na získání zakázek. Delegaci na staveništi přivítal, po celou prohlídku ji provázel a na dotazy firem odpovídal hlavní inženýr výstavby JE.

Přestože je na hodnocení konkrétních výsledků mise ještě příliš brzy, považuje Velvyslanectví ČR v Helsinkách celý projekt za mimořádně zdařilý a úspěšný. Lze konstatovat, že jeho hlavní cíl, tzn. propojit české společnosti s realizátory výstavby (finskými i ruskými) byl bezezbytku splněn. A právě společná účast nejvyšších představitelů finských a ruských subjektů na akci považují zúčastněné české společnosti patrně za největší přidanou hodnotu celého projektu. Český zájem o zapojení se do výstavby JE byl navíc zvýrazněn i přítomností náměstkyně ministra a vládního zmocněnce a explicitně potvrzen při jejich jednání s finskými ministerskými partnery.

Úspěch projektu zároveň potvrdil relevantnost energetiky jako jednoho z prioritních oborů prezentovaných v rámci Finska v Mapě oborových příležitostí a Velvyslanectví ČR se hodlá v tomto sektoru proto i nadále výrazně angažovat.

Jaroslav Mandys, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR v Helsinkách

Galerie


Mise výrobců jaderných technologií do Finska