suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © energychallenge.hel.fi
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Systém udržitelného vytápění v Helsinkách - poslední možnost přihlásit se do soutěže o 1 mil. EUR

Do konce září 2020 je poslední možnost přihlásit se do soutěže o návrh inovativního řešení dlouhodobě udržitelného městského vytápění v Helsinkách. Jde o unikátní příležitost i pro české firmy, startupy, výzkumná centra, univerzity či expertní týmy. Finále soutěže proběhne v listopadu a prosinci t. r., vítěz 1 mil. EUR bude vyhlášen v březnu 2021 a bude se podílet na implementaci řešení do praxe. Sektor energetiky bude díky finským ambiciózním závazkům i v následujících letech velkou příležitostí pro české firmy a další subjekty, řešení však budou často vyžadovat mimořádnou invenci a unikátní know-how.

Město Helsinky si stanovilo cíl stát se do r. 2035 uhlíkově zcela neutrální, což v oblasti městských dodávek tepla vyžaduje opustit spalování fosilních paliv, a dokonce i biomasy a najít zcela nová řešení. "Helsinská energetická výzva" je globální veřejnou soutěží, do které se mohou hlásit firmy, včetně startupů, výzkumné instituce, univerzity, ale i individuální experti. Hledají se zejm. komplexnější větší týmy schopné spolupracovat na implementaci řešení, formální podmínkou je však pouze tým o alespoň dvou expertech. Návrhem může být jedno globální řešení založené na jednom inovativním principu, či kombinace řady inovativních řešení, které povedou k uvedenému cíli. Přihlašování do soutěže probíhá již několik měsíců a doposud se do ní zapojily subjekty ze 13 evropských i jiných zemí a desítky dalších projevily zájem. Helsinky se realizací tohoto projektu a přesunem k nízkouhlíkové ekonomice chtějí postavit do čela světových měst v boji s klimatickými změnami.

Na cestě k uhlíkové neutralitě se Helsinky chtějí obejít zcela bez uhlí již do r. 2029, což je poměrně zásadní výzva s ohledem na to, že aktuálně je přibližně polovina tepla v Helsinkách generována právě z uhlí, jakož i s ohledem na nepříznivé severské klima. Město zajišťuje ročně dodávku přibližně 7 TWh tepla, přičemž tyto dodávky stojí s ohledem na jejich aktuální zdroje za cca 56 % veškerých přímých emisí oxidu uhličitého v Helsinkách. Dvě městské uhelné teplárny (produkují částečně i elektrický proud) budou uzavřeny v r. 2024, resp. 2029, přičemž kapacita té první bude v r. 2024 provizorně nahrazena teplárnou na biomasu (Helsinky, na rozdíl od řady dalších severských měst, odmítají dlouhodobou orientaci na produkci tepla spalováním biomasy). Zadavatel soutěže připravil detailní informace o současném systému vytápění (ke stažení zde: Systém vytápění v Helsinkách - detailní informace (PDF, 2 MB), včetně stručného přehledu klíčových fakt a čísel (ke stažení zde: Městský systém vytápění v Helsinkách - klíčová fakta a čísla (PDF, 468 KB). Řadu důležitých informací, detailů a vyjasnění vycházejících zejména z otázek zainteresovaných subjektů lze nalézt v sekci Q & A. Více informací mohou zájemci rovněž získat od vedoucí projektu Laury Uuttu-Deschryvere (tel.: +358 40 717 6415, e-mail: laura.uuttu-deschryvere@hel.fi) či od zvláštní poradkyně starosty města Lotty Backlund (tel.: +358 040 531 3076, e-mail: lotta.backlund@hel.fi).

Navržené řešení musí být komplexní a dlouhodobě udržitelné, cílem je zásadní změna existujícího systému, nikoliv pouze dílčí zlepšení - vedení města neváhá používat atributy jako "revoluční zlom". Celkový vítěz soutěže získá výhru 1 mil. EUR, mezinárodní prestiž a možnost zapojení do řešení dalších projektů, neboť vítězný návrh bude sdílen s dalšími městy po celém světě. Několik soutěžících bude vybráno k účasti ve finále soutěže (seznam finalistů bude vyhlášen 6. listopadu 2020), kde budou mít v listopadu a prosinci tohoto roku unikátní možnost zapojit se do networkingu, v rámci kterého budou moci dále rozvíjet a precizovat své návrhy (organizátor rovněž uhradí cestovní náklady do Helsinek a poskytne každému 10 tis. EUR pro další rozpracování jejich řešení; s ohledem na současnou pandemickou situaci je možné, že finále, jehož součástí bude i možnost těžit z cíleného mentoringu, proběhne virtuálně). Vítězstvím v soutěži se pro daný subjekt otevře možnost intenzívní spolupráce na implementaci projektu v praxi a možnost podílet se na řešení dalších podobných projektů ve městech po celém světě. Organizátor garantuje zachování veškerých práv duševního vlastnictví a doporučuje v první přihlašovací fázi nesdílet žádná obchodní tajemství - v případě nezbytnosti lze s organizátory sdílet citlivé informace ve speciálním režimu. Finální návrhy řešení bude nutné podat do 22. ledna 2021 a vítěz, kterého vybere mezinárodní expertní panel, bude vyhlášen během závěrečného ceremoniálu v Helsinkách v březnu 2021.

Daniel Horák, zástupce velvyslance, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Helsinkách