suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wikimedia
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Železniční osobní doprava ve Finsku se otevírá konkurenci

Finská vláda rozhodla otevřít osobní železniční dopravu konkurenci a od roku 2020 tak budou moci působit na tomto trhu, kromě existující VR Group Ltd, i další operátoři.

V souladu s požadavky EU se finská vláda rozhodla otevřít osobní železniční dopravu konkurenci. Od roku 2020 tak již společnost VR Group Ltd nebude mít výlučné právo na poskytování služeb v rámci železniční přepravy a na trh osobní železniční dopravy se mohou dostat i další operátoři, včetně zahraničních.

Vlaková přeprava představuje cca 5% podíl v sektoru přepravy osob celkem (viz níže), v rámci veřejné přepravy pak vlak využívá 30 % všech pasažérů (53 % autobusové spoje, zbytek cestujících potom metro, taxi a letecké linky).

Podíl jednotlivých dopravních prostředků na celkové přepravě osob ve Finsku (2016)

Podíl jednotlivých dopravních prostředků na celkové přepravě osob ve Finsku (2016)

"Ve Finsku již byla osobní a nákladní doprava otevřena konkurenci na pozemních, námořních i leteckých linkách, avšak dosud nikoliv na železnici. Cílem reformy je povzbudit provozovatele železnic, aby reagovali na potřeby zákazníků, zlepšili kvalitu služeb a zvýšili podíl železniční dopravy na osobní dopravě. Otevření soutěže podpoří konkurenci v oblasti jízdného a sníží náklady na dopravu díky snadnějšímu přístupu k vozidlům," uvedla ministryně dopravy a spojů Anne Berner.

Otevření železniční osobní dopravy poskytne krajům, velkým městům a městským regionům příležitost organizovat regionální a místní železniční dopravu. Z tohoto důvodu budou kraje od samého počátku zapojeny do národního výběrového řízení.

Dopravní služby budou vypsány na základě koncesní smlouvy (licencí). V rámci přidělených koncesí pak budou mít tyto společnosti povinnost zajistit vysoký standard služeb. K zajištění bezpečnosti služeb musí ještě před zahájením provozu požádat všichni provozovatelé o vydání bezpečnostního osvědčení od finské Agentury pro bezpečnost dopravy. 

Otevření hospodářské soutěže osobní železniční dopravy vyžaduje na železničním trhu nastavení rovnoprávného a hospodářsky neutrálního prostředí tak, aby všechny služby železniční dopravy byly k dispozici hospodářským subjektům za stejných podmínek. Pro splnění této podmínky budou od společnosti VR Group Ltd odděleny tři státní podniky - pro kolejová vozidla (do ní budou postupně převáděny všechny vozy této společnosti, jež budou k dispozici novým operátorům), pro údržbu a pro správu železničních realit. 

Otevření soutěže začne místní dopravou v jižním Finsku. Tento proces je naplánován souběžně s výběrovým řízením železničních dopravních služeb Helsinského regionu (HSL). Cílem je dokončit proces výběrových řízení a zahájit provoz na začátku roku 2020.  Celkovým záměrem potom je, aby dopravní služby založené na nových smlouvách byly zavedeny v celé zemi do června 2026.

Jaroslav Mandys, zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR ve Finsku