suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání

2012

22. listopadu 2012

Konzultace státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí Finska Jaakko Laajavy s prvním náměstkem ministra zahraničních věcí ČR a státním tajemníkem pro evropské záležitosti Jiřím Schneiderem v Praze. Konzultací se zúčastnila také ředitelka Odboru pro střední, západní a jižní Evropu Ministerstva zahraničních věcí Finska Päivi Pohjanheimo.

9. – 11. září 2012

Účast poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Václava Kubaty a pana Ladislava Skopala na zasedání Politického výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy v Helsinkách.

6. – 10. srpna 2012

Návštěva 12 programových manažerů Magistrátu hlavního města Prahy z Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje. Manažeři v rámci cesty navštívili několik státních institucí včetně Ministerstva zaměstnanosti a hospodářství a finské agentury pro podporu technologií a inovací TEKES. Praktické zkušenosti načerpali během návštěvy města Kotka a při konzultacích se zdejší regionální vládou a regionální rozvojovou agenturou Cursor.

19. – 21. července 2012

Návštěva velvyslance se zvláštním posláním pro energetiku Václava Bartušky a Jána Štullera, ředitele odboru licencování nového zdroje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, na stavbě jaderné elektrárny Olkiluoto3. Jednání s firmou TVO a Areva.

1. června 2012

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navštívil s delegací odborníků na energetiku staveniště jaderné elektrárny Olkiluoto 3 a uložiště jaderného odpadu v Onkalo. Diskutoval s představiteli investora jaderné elektrárny TVO Oy a zřizovatele uložiště firmou Posiva Oy o průběhu a zkušenostech z výstavby jaderné elektrárny.

28. května 2012

Konzultace generální ředitelky sekce východní Evropy a střední Asie MZV Finska N. Vaskunlahti a ředitelky odboru pasů a víz MZV Finska P. Blinnikky s vrchním ředitelem sekce evropské MZV ČR J. Kurfürstem, ředitelem odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV ČR J. Vyčítalem a ředitelem odboru států severní a východní Evropy MZV ČR M. Košatkou v Praze.

5. – 7. května 2012

Navštěva prof. Michala Mejstříka ve Finsku na základě pozvaní Mezinárodní obchodní komory. Prof. Mejstřík se sešel s finskými podnikateli a zástupci státní správy, přednesl přednášku na téma Konkurenceschopnost malé ekonomiky a na závěr návštěvy navštívil největší finskou firmu Nokia.

16. – 18. dubna 2012

Pracovní návštěva delegace Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod vedením poslankyně Vlasty Bohdalové v Helsinkách. Dalšími členy delegace byli poslanci Adam Rykala a Ivana Levá. Kromě jednání s Výborem pro vzdělání a kulturu a Výborem pro budoucnost Finského parlamentu delegace navštívila Ministerstvo školství a kultury a finský Národní výbor pro vzdělávání.

12. dubna 2012

Konzultace ředitele diplomatického protokolu MZV Finska Mikko Jokely s ředitelem diplomatického protokolu MZV ČR Tomášem Pernickým v Praze.