suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání

2015

23. – 25. listopadu 2015

Návštěva Stálé komise pro sdělovací prostředky Senátu Parlamentu ČR ve Finsku. Během návštěvy se delegace setkala s představiteli Finského regulačního úřadu pro komunikace (FICORA), představiteli parlamentního Výboru pro dopravu a komunikaci, ministerstva pro dopravu a komunikaci a Rady pro sdělovací prostředky. Druhý den pracovního programu navštívila delegace sídlo veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti YLE, kde jednala s jejími představiteli včetně generálního ředitele společnosti Lauri Kivinena.

27 – 29. října 2015

Návštěva ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu pana Jiřího Dienstbiera ve Finsku. Ministr Dienstbier se účastnil ministerského zasedání Výboru pro veřejnou správu OECD ve dnech 27. - 28. října. Poslední den návštěvy (29. října) byl věnován bilaterálním jednáním se stálou tajemnicí ministerstva spravedlnosti Tiinou Astolou, parlamentním Ombudsmanem Petri Jääskeläinenem a s představiteli Poradního sboru pro romské otázky.

19. – 20. října 2015

Summit globálního vzdělávání (Global Education Industry Summit, GEIS) v Helsinkách. Summitu se zúčastnil náměstek ministryně školství pan Stanislav Štech a ředitel odboru strategie a evropských záležitostí pan Petr Černikovský.

21. – 23. září 2015

Zasedání Podvýboru pro energetickou a environmentální bezpečnost a Podvýboru pro partnerství NATO PS NATO. Zasedání se za Českou republiku zúčastnili členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO poslanci Antonín Seďa a Jan Farský.

17. – 18. srpna 2015

Pracovní návštěva ministra průmyslu a obchodu pana Jana Mládka s delegací ve Finsku. Jednání se zástupci energetické společnosti Fortum, Posiva, TVO a Fennovoima, návštěva technického výzkumného centra VTT Technology Research Centre, jednání s generálním ředitelem agentury Finpro a jednání s finským ministrem zaměstnanosti a ekonomiky Olli Rehnem.

9. – 10. července 2015

Setkání na vysoké úrovni u příležitosti 40. výročí podpisu Helsinského závěrečného aktu (Helsinki Final Act). Vzpomínkového ceremoniálu, následné diskuse a neformálního oběda se za Českou republiku zúčastnil politický ředitel MZV ČR pan Ivan Jestřáb.

5. – 9. července 2015

24. výroční zasedání Parlamentního shromáždění OBSE (PS OBSE) v Helsinkách. Zasedání se zúčastnili členové Stálé delegace Parlamentu ČR do PS OBSE - za Poslaneckou sněmovnu poslankyně Ivana Dobešová (vedoucí stálé delegace) a Zuzka Bebarová Rujbrová, poslanci Marek Ženíšek a Ladislav Šincl, za Senát senátoři Petr Bratský a Petr Gawlas.

27. dubna 2015

Návštěva podtajemníka ministerstva zahraničních věcí Finska pro vnější ekonomické záležitosti pana Matti Anttonena s podnikatelskou delegací v České republice. Dne 27. dubna se uskutečnily bilaterální konzultace s náměstkem ministra zahraničních věcí ČR pro mimoevropské země a ekonomickou diplomacii panem Martinem Tlapou a s náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro energetiku panem Pavlem Šolcem. V rámci návštěvy proběhlo na ministerstvu zahraničních věcí ČR česko-finské podnikatelské fórum, jehož se zúčastnilo více než 80 českých a finských firem.

9. – 11. března 2015

Návštěva prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu pana Miloslava Kaly s delegací v Helsinkách, účast na 43. zasedání Řídicí rady EUROSAI (Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí).