suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Helsinky
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kulatý stůl k postavení a roli národnostních menšin ve Finsku

Dne 15. prosince 2021 Velvyslanectví ČR v Helsinkách uspořádalo kulatý stůl věnovaný situaci národnostních menšin ve Finsku. Kulatého stolu se zúčastnila vrchní ředitelka finského ministerstva spravedlnosti Johanna Suurpää a svůj pohled na problematiku prezentovaly také zástupkyně Sámského parlamentu ve Finsku Anne Kirste Aikio a zástupkyně Finské romské asociace Satu Florin. Pozváni byli rovněž zástupci vybraných ambasád. Akci moderoval velvyslanec ČR Ivan Jukl. Vzhledem k rizikům souvisejícím s COVID-19 se akce se uskutečnila v kombinované, částečně virtuální podobě.

Aktuálnost tématu potvrzuje i nedávné schválení Akčního plánu vlády proti rasismu a na podporu dobrých vztahů ve společnosti, který s postavením menšin úzce souvisí. Akční plán popisuje současnou situaci a politiku vlády v dané oblasti a obsahuje seznam 52 konkrétních opatření, jež mají být implementována v letech 2021-2023.

Na úvod akce vystoupila Johanna Suurpää, vrchní ředitelka Odboru pro demokracii a veřejné právo Ministerstva spravedlnosti Finska, jež rovněž předsedala Pracovní skupině pro přípravu zmíněného Akčního plánu. V této pracovní skupině byla zastoupena všechna ministerstva i zástupci jednotlivých menšin. Johanna Suurpää ve svém příspěvku představila vlastní Akční plán a popsala legislativu regulující postavení národnostních menšin ve Finsku.

Anne Kirste Aikio a Satu Florin se věnovaly problémům, kterým národnostní menšiny ve Finsku čelí. Z pohledu romské menšiny byly zmíněny např. otázky bydlení a nezaměstnanosti, z pohledu sámské komunity jsou pak citlivým tématy proces smíření v souvislosti s historickými křivdami, např. násilnou převýchovou dětí, nebo využívání půdy a nerostných surovin na území tradičně obývaných Sámy.

Na závěr proběhla diskuze s velvyslanci a zástupci pozvaných ambasád, která se zaměřila mimo jiné na otázky související se vzděláváním menšin nebo probíhající revizi zákona k Sámském parlamentu.