suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální pravidla pro cestování do České republiky

Při cestách z Finska do České republiky je stanovena povinnost se před cestou podrobit antigennímu nebo RT-PCR testu (neplatí v případě individuální dopravy u osob vyjmenovaných níže v bodě 1), vyplnit elektronický Příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dnů podrobit druhému RT-PCR testu. Cizinci v současnosti  mohou přicestovat do ČR jen v nezbytně nutných případech cesty do zaměstnání nebo k výkonu podnikatelské činnosti, zajištění péče o děti, osoby příbuzné nebo zvířata, nezbytné cesty k lékaři či do sociálních zařízení, včetně nezbytného doprovodu osob příbuzných a blízkých, vyřízení neodkladných úředních nebo havarijních záležitostí, účast na pohřbu, cesty za účelem účasti na vzdělávání. Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel a běžné návštěvy rodiny.

V souvislosti s rizikem výskytu COVID-19 je Finsko zařazeno do kategorie zemí s vysokým rizikem (červená).

Při cestě z Finska do ČR je tak stanovena povinnost (pro cizince i občany ČR!):

1. Vyplnit elektronický Příjezdový formulář před vstupem na území ČR a při hraniční nebo pobytové kontrole předložit potvrzení o jeho vyplnění;

2. Před vstupem na území České republiky disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu; antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty; akceptována je listinná i elektronická podoba potvrzení (ne sms), pokud je v něm uvedeno jméno, příjmení a datum narození adresáta.

Tato povinnost neplatí pro občany ČR, jejich rodinné příslušníky, občany EU s přechodným pobytem na území ČR a cizince s trvalým pobytem na území ČR, pokud se nepřepravují veřejnou dopravou, vč. letecké. V případě pozitivního testu méně než 14 dnů před plánovaným vstupem na území ČR mají tyto osoby povinnost přepravovat se na území ČR a poté v rámci území ČR individuální dopravou, je-li to možné. Pokud to možné není, jsou tyto osoby v případě přepravy veřejnou dopravou povinny informovat o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19 před započetím cesty dopravce. Po vstupu na území je daná osoba povinna informovat zdravotnické pracovníky provádějící test na COVID-19 a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici o možném přetrvávajícím onemocněn a dále je povinna dodržovat po vstupu na území ČR izolaci, a to po dobu 3 dnů od odeznění příznaků onemocnění, nejméně však 14 dní od prvního testu, který prokázal přítomnost onemocnění, a to pokud krajská hygienická stanice nerozhodne jinak.

3. Po vstupu na území ČR se do 5 dnů na vlastní náklady podrobit druhému RT-PCR testu.

Do doby druhého negativního testu je nutná samoizolace. Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.

V rámci metropolitního regionu (Helsinky a Uusimaa – HUS) si lze nově nechat vystavit certifikát v angličtině k výsledku testu na COVID provedenému v některém z veřejných zdravotnických zařízení (HUS). V nich lze test absolvovat i test si nechat vystavit zdarma (https://koronatietoni.fi/), podmínkou je ovšem mít zřízeno finské osobní číslo (henkilötunnus) a mít ve Finsku bankovní účet, tuto možnost tak mohou využít pouze osoby, které ve Finsku dlouhodobě žijí.

Uvedené povinnosti neplatí pro:

  • - osoby mladší 5 let,
  • - pracovníky mezinárodní dopravy, 
  • - občany členských států EU a cizince s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, kteří letecky tranzitují přes ČR do 12 hod. nebo cestují do nebo z ČR na dobu nepřesahující 12 hod., 
  • - akreditované členy diplomatických misí v ČR, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující služebně a úředníky mezinárodních organizací, pokud jejich pobyt na území ČR nebo mimo území ČR nepřekročí 72 hod.
  • - pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky - neplatí pouze povinnost v bodě 3,
  • - občany ČR, členských států EU a držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území ČR, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, že nemají klinické známky onemocnění a od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 90 dní; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení (vzor potvrzení je v příloze).
  • Podrobněji zde (bod I.5).

K pravidlům cestování do ČR z jiných zemí informace zde: PŘEHLEDNĚ: Nová pravidla cestování platná od 5. dubna 2021

Informace k opatřením na území ČR v souvislosti s šířením COVID-19 k dispozici zde.

V případě, že cestujete do/z Finska letecky přes Nizozemsko, upozorňujeme, že je v platnosti povinnost pro cestující od 13 let přijíždějící do Nizozemska letecky z rizikových zemí předložit negativní PCR test. Test nesmí být při příjezdu do Nizozemska starší 72 hodin. Nizozemsko momentálně považuje za rizikovou zemi ČR i Finsko. Opatření se týká i cestujících při leteckém tranzitu! Více informací také zde.

přílohy

Lékařské potvrzení o prodělání COVID 69 KB PDF (Acrobat dokument) 28.2.2021